GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
İhsan Özbelge ÖZDURAN
YAZARLAR
22 Nisan 2022 Cuma

Milli hakimiyetimiz ve çocuklarımız…

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102. kuruluş yıldönümüne eriştiğimiz bu günlerde…

Memleketin ahvaline dair kaygıların arttığı…

Çok bilinmeyenli denklemlere çözüm yollarının arandığı…

Gittikçe artan cari açıkla… Çocuklarımızın geleceğinin ipotek altında olduğu…

Hercümerç olmuş bir toplum düzeninde yaşamaya çalıştığımız…

Zor zamanlardan geçiyoruz.

***

1920 yılında… İtilaf Devletlerinin Anadolu topraklarını işgaline karşı…

Vatanın birliğini ve bütünlüğünü korumak için direnişe geçen Türk milletinin…

Göstermiş olduğu irade ile kurulan yüce Meclisin…

Yasama, Yargı ve Yürütme erkinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temelini oluşturan…

Millet iradesinin ve milli hakimiyetin tecelli ettiği yegane yer olduğunun…

En kesin, en net ve en anlaşılır ifadesi…

Büyük önder M. Kemâl Atatürk’ün en anlamlı, en güzel  vecizelerinden bir olan…

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” sözlerinde aşikardır…

***

23 Nisan 1924 tarihinde bayram olarak kutlanmasına karar verilen bu kutlu  gün…

Gazi paşanın…

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız…”

Diyerek taltif ettiği, çok sevdiği çocuklara armağan etmesi ile…

Doksan üç yıldır, yüreklerde büyük bir çoşku yaratan…

(Ulusal Egemenlik) Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı olarak kutlanagelmektedir…

***
Hakimiyet kavramını ne zaman duysam…

Hekim, hakem, hakim ve muhakeme kelimelerinin taşıdığı anlamı ile…

Türk halkının muhakeme gücüne verilmiş olan ehemmiyetin kıymeti gelir aklıma…

Yaşadığımız siyaset ikliminde…

Milli hakimiyetimize ne kadar sahip olduğumuzu irdelediğimde…

Ya da… Çocuklarımıza nasıl bir vatan bırakacağımızı sorguladığımda…

Son on yıl içinde… Türk halkının hakimiyeti dışında gelişen olaylarla…

Yasadışı yollardan, sınırlarımızdan içeri sorgusuz sualsiz giriveren…

Gittikçe çoğalan nüfusları ile… Nüfusumuzun yüzde onu kadar sayılarla ifade edilen…

Adlarına; düzensiz göçmen, sığınmacı ya da misafir denilen mülteci güruhunun…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti dahilinde; gönüllerince mülk edinerek, iş kurarak

Ve dahi…T.C vatandaşlığını paraya tahvil ederek…

Ecdat kanı ile sulanmış bu topraklar üzerinde pervasızca dolaşmalarını düşünürüm.

Can cümleden aziz diyecek kadar vatanına sırtını dönen…

Genç erkeklerin çoğunluğunu oluşturduğu…

Savaştan kaçmış Suriyelilerin, rejimden tırsmış Afganlıların…

Şehit kanları ile sulanmış bu aziz vatanın topraklarında bıraktıkları ayak izlerinin…

Ülkemizin demografik yapısında yaratmış olduğu deformasyon ile…

Çocuklarımızın gelecekteki hayatları için… Derin bir  kaygı duyarım.

Yakın zamanda… Rusya’nın ateş altına aldığı Ukrayna’dan…

Batı ülkelerine kaçmak zorunda kalan; yaşlıları, kadınları ve çocukları…

Göz yaşları içinde tren garlarından uğurlayan…

Ülkelerinde kalan, silah altındaki Ukrayna erkeklerinin…

Vatan savunmasına karşı gelişmiş milli şuurları ve mert duruşlarını izlerken…

Yüzlerce yıldır bu toprakları bizlere vatan yapan ecdadımızı minnetle yad ederim.

***

Yaşadığımız maneviyat ikliminde ise…

Tek Tanrı’ya inanmış dinlerin idrak ettiği bu kutsal günlerde

Ülkemiz topraklarında yüzyıllardır var olan mevcudiyetleri ile…

Bu vatana askerlik yapmış, katma değer yaratmış ve vergi ödemiş olan…

Hristiyan vatandaşlarımız Paskalya bayramını…

Musevi vatandaşlarımız Hamursuz bayramını…

Müslüman vatandaşlarımız ramazan ayını idrak ederken…

Üzerinde nesiller boyu yaşanan bu toprakların selameti için…

İnançların dili ile yaradana can-ı yürekten yakarışlarını resmeder zihnim…

Hangi dine inanıp iman etti isek, dinimizin gereklerini özgürce yerine getirebildiğimiz…

Laik Türkiye Cumhuriyetinde  özgürce yaşıyor olmamıza şükrederim…

Ve..

Vatanımızın her karış toprağına… Namusumuz olarak addettiğimiz sınırlarımıza…

Milli irademize hakim olabildiğimiz nice yıllarda… Nice kutlu bayramlar dilerim…