GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
İhsan Özbelge ÖZDURAN
YAZARLAR
2 Temmuz 2022 Cumartesi

Birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta azap vardır

Daima dile getiririm…

TOBB çatısı altındaki oda ve borsa gibi kuruluşlar başlı başına bir ekoldür…

Kanunlarla yönetmeliklerini belirlemiş protokol usullerini ve prosedür esaslarını…

Uygulamalı olarak öğrenebileceğiniz yegane okuldur… 

Bu okullarda öğrenebileceklerinizin muhtevası zengindir, derindir, geniştir... 

Aile eğitiminden, okul öğretiminden ve de iş hayatından elde edilen kazanımların üzerine

Etik değerler, protokol kuralları, hiyerarşik yaklaşım…

Ve kurumsallık içinde; usul, erkân öğretileri hayatın içindeki yerini alıp da…

İş hayatının iniş çıkışları, bu sosyal birlikteliğin dinginliği ile bir potada erirken...

Sektörel sıkıntıların sesi duyuruluverir… İlgili mercilere.

***

Geçtiğimiz hafta içinde… 

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin 70. kuruluş yıldönümünü takip eden günlerde…

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşrifleri ile…

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen başkanlığında gerçekleşen…

EBSO, İTO, İTB, DTO başkan, üye ve temsilcilerinin katıldığı… 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 2022 yılı Haziran olağan meclis toplantısına…

İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanım Aysel Öztezel ile birlikte misafir olduk.  

***

Meclis konuşmalarından yaptığım alıntılarla kaleme aldığım bu yazıda…

Hadislerimiz arasında yer alan ve konu başlığı yaptığım… 

Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun konuşmalarında ifade ettiği…

“Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır” sözünü…

Zihinlerimizin en mutena köşesine nakşederek…

Ve… Kere kere tekrar ederek hayatın her alanına yaymanın…

Ülkemizin ekonomik ve sosyal yaralarını saracak…

Adeta bir şifa reçetesi olduğunu düşünerek izledim… Konuk olduğum bu toplantıyı.

***

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve de Ticaret Borsaları’nın birleşmesiyle…

5174 sayılı kanunla kurulmuş bir meslek üst kuruluşu olan TOBB’a bağlı… 

Türkiye genelinde 365 oda ve bu odalara kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon üyenin…

Bu meclis kürsülerinden… Sektörlerine dair sıkıntı ve açmazlarını dile getirerek…

Dilek ve temennilerinin ilgili bakanlıklara ya da müsteşarlıklara ulaştırılması konusunda…

Kurumun işleyişi hakkındaki düşüncelerini  şöyle ifade ediyordu Sn. Hisarcıklıoğlu…

“Biz bir meslek örgütüyüz. Sivil toplum örgütü değiliz. Aradaki farkı iyi anlamamız gerekiyor… Bizim sistemimiz ahilikten geliyor. Demokraside anayasa var. Bunun dışına çıkıp hareket edemeyiz… Görevimiz bu sorunları yetkili yerlere iletmek…”

Eğitim konusunda ise…

Aliağa Karma ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde inşaatı tamamlanan okulu işaret ederek…

Özetle şu ifadelere yer veriyordu…

“Hangi işe girerseniz girin kâr da var zarar da… Bir tek yerde yüzde 100 kâr var. O da eğitime yapılan yatırımlarda… Oda başkanlarından gelen talepler doğrultusunda, İzmir’de 7 sanayi bölgemize  7 okul yaptıracağız.”

Ve İzmir’deki meslek odaları arasındaki uyumlu çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu’nun İzmir konusundaki görüşleri ise şöyle idi…

“90 bin üreticimizi ve 4 bin ürünümüzü analiz ettik. Sanayinin lider şehirleri arasında İstanbul’dan sonra ikinci sırada İzmir geliyor. İzmir ‘de müthiş bir birliktelik var. Türkiye’nin zenginleşmesine katkılarından dolayı İzmir bizim göz bebeğimiz…” 

***

EBSO Meclis Başkanı Sn. Salih Esen ise…

Uzayan Rusya - Ukrayna savaşının dünya barışını ve ekonomisini tehdit ettiğine vurgu yaparken…

Birlik ve beraberlik olgusunun altını büyük bir önemle çiziyordu…   

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar yaptığı konuşmada…

21 Şubat 2001 ekonomik krizini işaret ederek…

“2001 krizinden ihracat ile, doğru para ve maliye politikaları ile, reformlarla ve ekonomi odaklı yönetimle çıktığımızı hatırlatmak isterim” derken…

İçinde bulunduğumuz süreçle ilgili ekonomik odaklanma çağrısında bulunarak…

“Orta direk diye bir sınıf kalmadı. 8 milyona yakın kişi asgari ücretle geçiniyor. Asgari ücret mutlaka güncellenmeli . Gelir adaletsizliği bizleri daha başka sosyal sorunlarla karşı karşıya bırakacak .Bu konu her şeyin önünde geliyor” diyerek ekliyordu..

Kadınlarımızın, kız çocuklarımızın ve Cumhuriyetimizin önemine vurgu yaptığı…

“Sığınmacı meselesi de öncelikli çözüm bekleyen konular arasında yer almaktadır. Ve son olarak da kadınlarımızı toplumdan dışlayan, kız çocuklarımızın okumasını engelleyen, sadece dini ön plana çıkaran yaygınlaştıran tarikat liderlerinden sürekli övgü ile söz edilmesinin, Atatürk’ün bize bıraktığı Cumhuriyet mirasına tezat olduğunun da altını çizmek isterim” 

Şeklindeki sözlerinin ardından… Önümüzdeki süreçte yapılacak olan oda seçimlerinde…

EBSO yönetim kurulu başkanlığına yeniden aday olacağını ifade ediyordu.

***

Bu noktada belirtmek isterim ki…

Kadın, kız çocukları ve Cumhuriyet kavramlarının bir arada anlam kazanması için…

Yapılacak tüm seçimlerde seçilme hakkına müdrik kadınlarımızın…

Meclis koltuklarında salt çoğunlukta yer almasının…

Bu güzel ülkenin aydınlık bir gelecek inşa edebilmesinin tek şartı olduğunu…

M.Kemâl Atatürk’ün, kıymeti büyük şu sözlerinin satır aralarında buluyorum…

“Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirle bağlı kaldıkça, diğer yarısı semalara yükselsin? Şüphe yok ki ilerleme adımları, dediğim gibi iki cins tarafından beraber arkadaşça atılmalı ve ilerleme ve yenilik alanında birlikte yol alınmalıdır”

Atatürk ilke ve inkılaplarının ışıklı yolunu dosdoğru takip ettiğimiz müddetçe…

Ayrılıkların ve ayrışmaların  neden olduğu her türlü azaptan azade olabileceğimize…

Birlikte… Rahmet ve bereket günlerine erişebileceğimize olan inancım tam…

Önümüzdeki süreçte yapılacak, TOBB’a bağlı oda ve borsa seçimlerinin…

Ülkemizin ve şehrimizin ticaret / sanayi hayatına hayırlı uğurlu olmasını…

Ve… Birlik beraberlik içinde… Tüm dilek ve temennilerimizin gerçekleşmesini diliyorum.