GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
İhsan Özbelge ÖZDURAN
YAZARLAR
17 Haziran 2022 Cuma

Kolombiya ve Brezilya sokak isimlerinin esbab-ı mucibesi nedir?

Gün geçmiyor ki… Ülkemizde ya da şehrimizde bir şaşkınlık yaşamayalım.. 

Merkezi ya da yerel yönetimlerin aldığı kararlara…

Ya da yöneticilerin eylemlerine ve söylemlerine…

Amiyane tabirle “ağzımızın bir karış açık” kalmadığı bir gün olmasın.

***

Geçtiğimiz günlerde telefonuma whatsap mesajı olarak gelen bir paylaşımı…

İzmir’i iyi bilen, İzmir kent belleğine sahip çıkmaya çalışan birçok İzmirli gibi…  

Ben de büyük bir şaşkınlık içinde okudum. 

Noktasına virgülüne dokunmadan aktarmış olduğum…

Söz konusu metin aşağıdaki gibi idi… 

(**Bilgilendirme **)

Değerli Mahalle sakinlerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 14.03.2022 tarih ve 269 sayılı meclis kararına uygun olarak Kültür Mahallesi sınırları içinde bulunan Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi’nin bir kısmının Sokak olarak düzenlenerek Brezilya sokak, 1382 nolu sokağın bir kısmı düzenlenerek Kolombiya Sokak ve 1380 nolu sokağın ismini. Fransa Sokak olarak yeniden isimlendirilmesi uygun görülmüş. Aşağıda liste ve bilgi paftası mevcut olup adresleri belirtilmiş olan kapı numaralarına ait vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur. 

***Not: Bu bilgilendirme muhtarlığımıza Konak Belediyesi tarafından 03.06.2022 tarihinde ulaşmıştır. )

***

Türkiye’den yaklaşık 10.500 km uzaklıktaki…

Güney Amerika’da yer alan bu ülkelerin isimlerinin şehrin hafızasına kaydetmenin…

Bu şehrin kent belleğine ne gibi bir katkısı olur? Derken…

Kolombiya ve Brezilya’nın, kadim şehir İzmir ile ne gibi bir irtibatı olabilir ki?

Diye düşünmekten de kendimi alamadım. 

***

Ege’de Sonsöz sayfalarında…

02 Aralık 2021 tarihli “Paha biçilmez miras” başlıklı köşe yazıma konu olan…

İzmir BB’ne vermiş olduğum 24/ 05/2019 ve 14/10/2018 tarihli iki dilekçeme yollanan…

İzmir Büyükşehir Belediyesi internet sayfasında… Ve İBB Meclis tutanaklarında yer alan…

Aşağıdaki metni hatırlayarak tekrar tekrar okudum…

(İhsan  Özbelge ÖZDURAN’ın 24/05/2019 tarihli dilekçesine konu; Atatürk Lisesi’nin ilk kurucu müdürlerinden”Burhanzade Abdurrahman Hilmi Özbelge “ isminin İzmir’de bir cadde bulvar veya meydana verilmesi talebi ile 14/10/2019 tarihli dilekçesine konu “Burhanzade Abdurrahman Özbelge” isminin Konak ilçesi Kültür Mahallesinde bulunan 1382 no’lu sokağa verilmesi talebinin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke kararı ile 15/11/2019 tarihli ve 05.1014 sayılı Kararı gereği oybirliği ile uygun bulunmadığına . “Adı geçen kişinin isminin yaşatılması amacıyla belirtilen sokağa ismini taşıyan anı levhası takılması”nın oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu) 

Ve tarafıma gönderilen uzun cevabi yazıdan alıntıladığım…

Söz konusu paragrafın… Satır aralarına takılıp kaldım.

(İBB Meclisinin 13/01/2019 tarihli… 05.22 sayılı İlke Kararında belirtildiği üzere; mevcut bulvar, cadde, sokak ve meydan gibi yerlere ait isim ve numara değişikliğinin yapılması hem coğrafi adres bilgi sistemleri veri tabanını bozması hem de ulusal adres veri tabanına işlenen adrese ilişkin bilgilerin güncelliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu tür değişikliklerden dolayı adresle ilgili sağlık, itfaiye ve acil durum müdahalesi yapması gereken birimler açısından ve adresle yürütülen tüm kamusal hizmetlerde akşama, gecikme ve sonucu hukuki davalar oluşturacak süreçlere neden olduğundan, değişiklik yerine yeni açılan alanlara isim verilmesinin daha uygun olacağı vurgulanmıştır. Talep konusu sokağın mevcut ve adres sistemine kayıtlı bir isminin bulunduğu bu nedenle isim değiştirilmesi işleminin belirtilen Meclis İlke Kararına aykırı olacağı anlaşıldığından istemin uygun olmadığı” şeklinde görüş doğrultusunda oybirliği ile uygun bulunmamış; “adı geçen kişinin isminin yaşatılması amacıyla belirtilen sokağa ismini taşıyan anı levhası takılması “oy birliği” ile uygun bulunmuştur.) 

O gün itibari ile, saygı ile karşıladığım ve teşekkürle mukabele ettiğim bu kararı okuyup da…

Bugün uygulamaya konulan sokak isimleri değişikliği kararları ile karşılaştırınca…

Artan şaşkınlığıma artarak eklenen üzüntü duyguları içinde…

Dilekçemde dile getirmiş olduğum… “şehrin hafızasına sahip çıkılması” konusundaki…

Halisane isteğimin ne kadar önemsizleştirildiğini anladım da…

Lakin…

İzmir BB’nin  “13/01/2014 tarihli ve 05.22 sayılı İlke Kararının” çiğnenerek

Kolombiya ve Brezilya ve Fransa isimlerinin söz konusu sokaklara isim olarak konulmasının…

Esbab-ı mucibesini ise bir türlü anlayamadım.

***

Söz konusu dilekçemin içeriği ile ilgili…

İki yılı aşan süreci bilen İBB meclis üyesi bir dostumdan…   

Bu konuda alınmış kararla ilgili düşüncelerini rica ettim…

Aldığım cevap yaklaşığı ile şöyle idi…

Fransız Fahri Konsolosluğunun İzmir Büyükşehir Belediyesine verdiği dilekçe ile…

1380 sokağa, Fransa Sokak isminin verilmesi konusundaki taleplerinin… 

İBB Meclisinde alınan bir kararla uygun görüldüğü…

Ve… Söz konusu sokak isimleri ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiği yönünde idi.

***

Bu noktada… İzmir Büyükşehir Belediyesinin…

Kendilerine iletilen  “içeriği benzer”  dilekçelere verilen cevabi yazılarında… 

13/01/2014 tarihli 05.22 sayılı ilke kararının”

Uygulanıp uygulanmaması hususunu…

Ya da… Uygulanmıyor olmasının sebeplerini merak ederek soruyorum…

İzmir kent belleğine nakşedilmiş Dr.Mustafa Enver, Burhanzade Abdurrahman Özbelge 

Ve yakın tarihte bu kente kalıcı eserler bırakmış daha bir çok kıymetli isimler…

Şehrin hafızasına mıh gibi çakılması gereken bu mümtaz şahsiyetler…

Yüz yılı aşkın bir zaman önce.. Bu kadim kente katkı koymak için didinip uğraşmaktayken

İBB Meclis koltuklarında oturan… Bugünün karar alıcılarının…

Belki de dedeleri dahi bu dünyaya henüz gelmemişti.

***

İzmir halkı tarafından Gül Sokak olarak telaffuz edilen…

Adres kayıtlarında ise… 1380 ve 1382 Sokak tabelaları ile bilinen…

Bu sokaklara… Kolombiya ve Brezilya isimlerinin konulmasının….

Ve bu isimlerin, bu kadim kentin sokaklarında yer almasının…

Esbab-ı mucibesi ne ola ki? Diye sormadan edemeyen…

Ve… Bu karara tepki koyan İzmirliler adına…

Aşağıdaki satırların altını çizerek diyorum ki…

İBB Meclisinde almış olduğunuz ‘İlke kararlarınızı’

Ya usulüne uygun şekilde uygulayınız  

Ya da…

Esbab-ı mucibesi olmaksızın…

Bu şehrin değerlerini ve değerlilerini… Değersizleştirmeyiniz…

Ve…

İzmirlileri; İzmir’de İzmirsiz bırakmayınız… Lütfen!

(*) Esbab-ı mucibe: Gerektirici sebepler, icap eden sebepler…