GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
İhsan Özbelge ÖZDURAN
YAZARLAR
4 Kasım 2022 Cuma

‘Türklüğün gücünü yükseltmeye çalışmak’

Zaman hızla akıp geçiyor… Devran dönüyor… 

Kasım ayının girmesiyle birlikte, “tarihte bugün”  hatırlatmaları ile takvim yaprakları çevrilmeye başladı yine bir bir… 

1 Kasım tarihinin hatırlattığı olayların önemine ve kıymetine binaen… 

Şükran duygularımla kurduğum cümleler; birbiri peşi sıra dudaklarımdan dökülüyor

Ve.. Ben tüm kalbimle; ülkemize ve şehrimize kalıcı eserler bırakmış atalarımızı kere kere minnetle yad ediyorum. 

***

1 Kasım 1912… KSK’ın 110. Kuruluş yılı…

Elimde, sararmış eski bir fotoğraf, zihnim annemin sık sık tekrar ettiği sözlerle meşgul…

“Yangında ilk kurtarılacak olan, aile albümü ve sandıktır”

Onlar; içinde yaşanmışlıkları muhafaza eden ve bir ailenin geçmişini geleceğe taşıyan sessiz şahitlerdir...

Karşıyaka’da azınlıkların kurduğu futbol takımları arasında yapılan maçları izlerken onlara gıpta eden…

Ve Osmanpaşa Camii’nin yanındaki Omiros’un tarlası denilen boş arazide kendi aralarında top koşturan Türk gençlerinin… 

Yağmurdan korunmak için sığındıkları bir zeytin ağacının altında kurdukları hayalin gerçekleşmesidir… 

Karşıyaka Spor Kulübü… KAF-SİN-KAF 

Cumhuriyet öncesi dönemlerde tutuşan ve yüz on yıldır Karşıyalılık rüzgarı ile yanmaya devam eden bir gençlik ateşidir…   

İzmir'in ilk Türk spor kulübü olan Karşıyaka Spor Kulübü yıllar içinde birçok spor dalında, kazandığı şampiyonlukları ile Karşıyakalının en büyük sevdasıdır…

Karşıyaka Spor Kulübü… KSK… Eski harflerle yazılmış logonun yeni Türk harflerinin aydınlığında okunuşudur…

Kuruluş gayesini; “Türklüğün gücünü yükseltmeye çalışmak” olarak tarihin sayfalarına kaydeden…

Kurucu isimlerinin arasında yer alan; kuzenlerimin dedesi, büyük dayımız, Av. Cemil Erkli’nin de bulunduğu… 

Fahrettin Altay Paşa, Kadızade Zühtü Işıl, Cemil Erkli, Hüsnü Tonak, Cemal Ahmet Umar, Tahir Bor, Süreyya İplikçi, Sadrettin İşçimenler, Dedebaşılı Hüseyin, Halit Onaran gibi isimlerin bir çoğu… 

Balkan harbinde ve kurtuluş savaşında cepheye  koşa koşa giden kahramanlardır.

“Türklüğün gücünü yükseltmeye çalışmak” gayesi ile…

KSK ateşini yakanlara ve sönmeyen bir meşale olarak elden ele bugünlere taşıyanlara bin selam olsun. 

 

***

1 Kasım 1922… 100 yıl önce… Saltanatın kaldırılması… 

Kurtuluş savaşının tüm acılarının yaşanmakta olduğu ve Lozan Barış Konferansı’nın süregeldiği zamanlarda…

Saltanatın kaldırılması ile onbir ay sonra ilan edilecek olan Cumhuriyet’e giden o aydınlık yolun taşları büyük bir titizlikle döşeniyor...

Ve… Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verilmiş olması ile… 

Türk milletinin her türlü esaretten kurtulacağına olan o sarsılmaz inancı, güçlendikçe güçleniyordu…

***

1 Kasım 1928… Latin harflerine geçiş olarak yolumuzu aydınlatan…

Atatürk ilke ve inkılaplarının en temel direklerinden olan biri olan harf devriminin 94. Yıldönümü…  

Gazi M.Kemâl Paşa; 1928 yılının ilk meclis toplantısının açılış konuşmasında…

“Türk milletinin bütün emeklerini kısır yapan çorak yol dışında kolay bir okuma yazma anahtarı vermek lazımdır.. Bu okuma yazma anahtarı ancak Latin alfabesidir.” Sözleri ile Latin harflerine geçiş konusundaki düşüncelerini büyük bir kararlılıkla açıklarken… 

Yüce mecliste itirazsız kabul edilen kanun tasarısı ile,“Türk harfleri” olarak adlandırılan yeni alfabe ile başlayan okuma yazma seferberliği başlatılmış oluyordu…

Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılında; erkeklerde yüzde 7 kadınlarda ise binde 4 olan okuma yazma oranı…

Okur yazar kişilerin gönüllü öğretmenliği ile yol alan millet mektepleri sayesinde her yıl hızla artarken… 

1936 yılına gelindiğinde ise; yüzde 20 artan okur yazar oranı ile yurt genelinde 2,5 milyon kişi okur yazar olması ile… 

Cumhuriyet devrimleri ile geçilen her merhalede, memleketin geleceğini şekillendirecek olan okur / yazar nesiller yetişiyordu… 

Devam eden zaman içinde…

Türk diline verdiği öneme büyük bir vurgu yaparak… 

“Bizim zengin ve ahenkli dilimiz yeni Türk Harfleriyle kendini gösterecektir.” diyen ulu önderin talimatları ile… 

1932 yılında kurulan (Türk Dili Tetkik Cemiyeti) Türk Dil Kurumu… 

Memleketin münevver kesimi denilen yazarlar, şairler, edebiyatçılar ve mebuslardan müteşekkil çalışma grubu ile…

Türk dili ile ilgili araştırmalar yapılması Türk dilinin geliştirilmesi, sadeleştirilmesi, imla kurallarının tesis edilmesi, farklı dillerdeki eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi ya da Türk dilinde kaleme alınmış eserlerin başka dillere çevrilmesi yönünde büyük ilerlemeler kaydediyordu.

Harf Devriminin yurda yaydığı aydınlanma sürecinde Türk ulusunun vakıf olduğu bu kıymetli çalışmalar arasında yer alan…

Yazımı 1074 yılında tamamlanmış, Kaşgarlı Mahmut'un ünlü eseri Divânu Lügati’t Türk (Türk dilleri sözlüğü) adı ile bilinen…

İlk Türkçe sözlük olan ve Arap dünyasına Türk dilini öğretmek için yazıldığı bilinen bu kıymetli eser…

Yaklaşık bin sene öncesinden…

Türk varlığının büyüklüğüne ve Türk dilinin önemine dikkat çekerken…

Türk ulusunun düşünme setlerinin önünü açan…

Büyük bir öngörü ile gerçekleştirilmiş olan Harf İnkilabının öneminin büyüklüğü de…

Düşünen zihinler , gören gözler ve de hisseden yürekler için …Zaten malumun ilamıydı.

 

***

Ne diyelim…

Bizlere , bu kıymeti büyük eserleri armağan edenleri sonsuz minnetle anarak…

Büyük emeklerle gerçekleştirilmiş Cumhuriyet devrimlerinin ışığından gözleri kamaşarak lafzını şaşırmış olanlara ve bu şaşkınlıkla  tevil yolunu seçenlere de…

Beşer şaşar diyerek …Cumhuriyet aydınlığında selametler dileyelim…