GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Nedim ATİLLA
YAZARLAR
28 Mayıs 2023 Pazar

Sakin okurlara üç mükemmel kitap

Sevgili Ersin Doğer Hocamın baş yapıtı yeni baskısıyla Sakin Kitap’tan çıktı: Antik Çağda Bağ ve Şarap

Homeros’un İlyada destanında Akhilleus’un kalkanın üzerindeki sahneler içinde bağın ve bağbozumunun canlı bir tasviri vardır: “Tanrı kalkana koca salkımlar yüklü bir bağ kodu, altından güzel bir bağdan bu, kara kara üzümler sarkıyordu, salkımlar gümüş sırıklara yaslıydı boydan boya. Göktaşından bir hendek çizilmişti, kalaydan bir çit çizilmişti çepeçevre. Bir tek dar yol vardı bağın içinde, bağ bozumunda oradan geçilir yürünürdü, kızlar, delikanlılar, çocuklar gibi şen, bal gibi tatlı yemişler taşıyorlardı sepet sepet”

Roma ordusunda komutanlar köleleri sopayla, özgür askerleri ise ancak asma dalı ile dövebilirlerdi. Asmayı ve onun meyvelerini övmeyen yazar ve şair çok azdır. Cicero’ya göre “Bağcılık kültürü doğuşu ve gelişimi ile mucize doludur.”

Kitab-ı Mukaddes’te bağdan, üzümden ve şaraptan söz etmeyen çok az mesel ve öykü vardır. Yahova’nın İbranilere vaat ettiği kutsal topraklarda “asmaların gölgesinde” barış içinde yaşayacaklarını bildirir. Üzüm Cennet’in meyvesi, şarap İsa’nın kanı olarak kabul edilir.

Antik Çağ’da Bağ ve Şarap, antik dönem hikâyesini efsaneler, gerçekler ve kaynaklar vasıtayla araştırırken bir yandan da şarabın Anadolu’daki ilk dönemiyle ilgili bilgiler sunuyor.

Yeniden teşekkürler Ersin Hocam

***

Farklı Bir İzmir Rehberi : Yaşadığınız şehirde, mahallede eğer ayakta kaldıysa yollar, başkalarına benzemeyen yapılar, yokuşlar, taş ve demiri koynuna alanlar geçmişin mekânları yüz yüze geldiğinizde, yüzleştiğinizde dilleri çözülür, sırlarını sererler önünüze.
 
Konaklar, saraylar, hanlar, hamamlar, zindanlar ve daha nice mekânların “hafızalarında” anlatacağı “geçmişin” hikâyeleri vardır ve her biri şöyle başlar: “Ol mahiler ki derya içredir deryayı bilmezler…”


 
Evet mekânlar susar, susturulur, ama çeneleri açılıp dile geldi mi de… Neler anlatır neler...
 
“Saklı İzmir Masalları” adlı kitabında İzmir tarihinin pek bilinmeyen yönlerini masalsı bir dille anlatan Talât Ulusoy yeni kitabı Saklı Mekân Hikâyeleri: Farklı Bir İzmir Rehberi ile karşımızda. Bu defa bizlere Güzel İzmir’in, adını çoğumuzun bildiği ama belki de geçmiş hikâyelerini daha önce hiç duymadığı saklı kalmış mekânlarının hikâyelerini anlatıyor.

Tebrikler Talât Ulusoy

***

Aretê (Eski Mısır’dan Antik Yunan Olimpiyatları’na Sporun Kültür Tarihi)

Serhat Sevik’in nefis araştırması da Sakin Kitap’ta…

Onur Gülbay’ın önsözüyle, Antik Yunan kültürünün gelişim sürecinde çeşitli anlamlarda kullanılmasına karşın “arete” kelimesi, genellikle mükemmellik/üstünlük ve erdemi ifade eder şekilde kullanılmıştır. Bu çok boyutlu kavram insanın her eyleminde mükemmelleşmesi ve liyakat sahibi olmasıyla eş değer bir anlam derinliğine sahiptir. Sosyal yaşamda büyük saygı gören ve kimi ayrıcalıklar tanınan sporcular da bu mükemmelliğin ve erdemli olma halinin örnekleri olarak görülmüşlerdir. Özellikle sporcuların ulaştığı fiziksel mükemmellik zamanla erdemli yaşamın “ideal” vücut tipini karşılar hale gelmiştir. Antik Yunan’da spor kültürünün organize edilerek gelişmesi, günümüzde de düzenlenen Olimpiyatların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Her yılın belirli zaman aralıklarında uygulanan organizasyonlar, Antik Yunan toplumu için spor ve sporcuya karşı popülerliği arttırmıştır. Bu kitap Antik Yunan toplumundan önce Yakındoğu, Eski Mısır ve Akdeniz kültürleri üzerinde sporun geçirdiği evrelerin arkeolojik ve sosyolojik bir perspektifle aktarılmasını amaçlamaktadır.

***

Sakin Kitap yayıncılık alanında önemli işlere imza atıyor. İzmir için büyük kazançtır.