GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Tayfun MARO
YAZARLAR
20 Haziran 2020 Cumartesi

Sosyalist öğreti ile solcular arasındaki mesafe

İşçi sınıfının kendinde sınıf olmaktan kendisi için sınıf olmaya uzanan tarihsel misyonu, bu yüzyılda son buldu.

Başka bir Dünya kuruluyor; Efendiler ve gönüllü köleler dünyası…

Kapitalist sistemde çöküşün bütün öncülleri ortaya çıktı, değişim süreci başladı. Ve burjuvazi öncü role soyunmuş gibi… En hazır sınıf olmanın avantajı…

Diğer cenahta, sosyalistlerin ve solcuların ezberlerinde direnmeleri, yeni bir şey söylemelerine engel oluyor.

“Solcu” derken goşistleri de anlamak mümkün; ancak asıl amacım, komünist veya sosyalist olmayan fakat kendisine “solcu” diyenleri ifade etmektir. Veya Marksist olduğunu söyleyen sosyal demokratlar…

Burjuvazi biricik devrimci sınıf olarak, kapitalizmin çöküşüne rağmen, beşyüz yıllık varlığını sürdürüyor, değişimi yönetiyor.

Sosyalist öğretinin tezleri değil ama ülkede sosyalistlerin ve solcuların durumu ise müphem.

Kanımca, sol açısından mesele tam da bu nedenle çetrefil hale geliyor.

Bu gidişle, sosyalizm ile sosyalistler arasında giderek açılan mesafe yüzünden, sosyalizmin bu “olmamış sosyalistler” tarafından cerhi bile mümkündür.

“Sosyalist” olduğunu söyleyenlerin yaptıkları ettikleriyle toplumda bıraktıkları etki, sosyalizmin insanlığa vaat ettiklerini doğrulamaktan uzak.

Hele kendilerini “solcu” olarak tanımlayanların siyasal alana taşıdıkları görüntü ile gerçek durum arasındaki çelişki, tüyler ürperticidir. Sistemden çok iyi beslenen bu sol cenah, orta sınıfta ikiyüzlü ahlakın gerçek taşıyıcısıdır.

İslamcıların sekter ve sübjektif tutumu nasıl insanların dini sorgulamasına yol açtıysa, solcuların tutumu da sol ideolojilerin savunduğu değerlerin sorgulanmasına yol açtı.

Yetersizlik bilinciyle ideolojilerin yüce otoritesine sığınanların bu otoriteyi kamusal alana transfer ederek kurdukları tahakküme dayalı ilişkiler artık inandırıcı olamıyor.

Sağ cenahta eleştirdiği her şeyi yapmaya teşne hale gelen “olmamış solcuların” doğru dürüst bilmedikleri kavramları, anlamadıkları kuramları kullanma çabaları çok fena sırıtıyor.

Yeni bir Dünya kuruluyor. Yeni Dünya düzeni, “Maskeli Sosyal Mesafe” ile start aldı.

Geleceği konuşmak için sağ ve sol ideolojilerin düşünceye koyduğu barikatları aşmak lazım.