GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Tayfun MARO
YAZARLAR
3 Haziran 2020 Çarşamba

Sosyal mesafe

Sosyal mesafe ve maske; her ikisi de insan tekini diğerinden ayıran görünmez duvar gibi…

Ben ve Öteki, araya koyulan mesafeyi, sanal dünyada, ekranların interaktivitesinde aşıyoruz.

Belirsizin bilimi, kesinlikler biliminden esinlenen determinist ve modernist dönemi kapatıyor.

Bilinebilirliği sağlayan akıllı sistemler devreye girmeye başladı. Modernitenin insanlığı kontrol altında tuttuğu mekânlar devreden çıkıyor.

Nerede olursa olsun her insanı tek tek denetleme imkânına sahip olan yapay zekânın yönettiği sistem, endüstri toplumunun kamusal normlarına ihtiyaç duymuyor.

İnsan tekini esas alan dijital sistemin sosyal düzeninde, doğrudan ilişkiler ve iletişimin güçlü olduğu sıkışık yaşanan ortamlar makbul değil. Mesafeler önemli. Öyle ki “sosyal mesafe” ile tarif edilen sosyal ilişki salt sanal ortamlarda anlamlı olacak.

“Dijital demokrasi” ile “sosyal mesafe” arasındaki bağlantıyı görmek lazım. Sosyal mesafeden kurulan ilişkiler, dijital demokrasinin kodlarını oluşturacak.

İnsanların birbirine ulaşmasına engel teşkil eden görünmez duvarlar inşa edilirken; sanal dünya, zorunlu istikamet olacak…

Yüz yüze konuşmak yerine görüntüleşmek, görüntüleri konuşturmak öne çıkıyor. Bu aynı zamanda, söylenen her şeyin kayıt altına alınması anlamına geliyor. Biricik otorite, sanal dünyada kim, nerede ne konuşuyor ve ne düşünüyor, anında öğrenecek.

Yeni kamusallık yatay toplumda vücut bulacak. Toplumsal alan, sanal hayatın çıktılarıyla mütecanis olacak.

İnsanlık, bütün süreçlerin yatay seyrettiği yatay toplumda hiyerarşik yapılar ortadan kalkarken, yeni bir eşitlik anlayışının ortaya çıkışına tanık olacak.

Sosyal mesafe ve maske, fonksiyonunu sürdürdüğü iki yıl içinde piyasaları altüst edecek. Mülkiyet, piyasa, para; Dünya’nın yeni düzeninde yeniden tanımlanacak.

İktidarı görünür kılan sistem zaaflarından arındırılıyor. Tıpkı dağda bayırda cirit atan tanrıların inandırıcılığını yitirince göklere yükselerek tekleşmesi gibi; ulaşılmaz mesafeye çekilerek görünmez kılınan iktidar, insanlığı yönetecek.

Aklın sınırlarını zorlayan değişim elbet de akşamdan sabaha gerçekleşmeyecek ama insanlık bu yola girecek… Bilişim devrimi başladı.