GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Cumhur BULUT
YAZARLAR
31 Ekim 2022 Pazartesi

Cumhuriyet, devlet ve beka

“Tanrı Devlet Güneşini Türklerin burcunda yarattı.” Kaşgarlı Mahmud Atamız böyle yazıyor ünlü eseri DivanüLugati’t-Türk’ün mukaddimesinde…

Zorlu coğrafyalarda kurulan ve büyük mücadelelerle yaşatılan bir devlet anlayışı da ancak bu inançla ayakta tutulabilirdi…

O sebeple devlet bizim için hem bir iman meselesi hem de milli varlık ve dirlik kaynağıdır.

Eskiçağlardan bugünümüze kadarilk devletlerimizin kurulduğu Orta Asya’nın koşullarını bir düşünün… Sayısı bilmem ne bela Çinli, kuzeyde Rus baskısı, iklim şartları, coğrafyanın gaddarlığı ve daha ne zorluk geliyorsa aklınıza hepsi karşınızda…

Bütün bu taarruzlara karşınasıl ayakta duracaksınız? Nasıl bir yapı kurup, nasıl bir teşkilat anlayışı geliştireceksiniz?Millet, Töre ve Devlet bağlamında eğer sağlam bir inancınız yoksa nasıl var olursunuz ve nasıl baki kalırsınız?

Bu soruların cevapları, milletimizin, töremizin ve Devlet inancımızın gücünde aranmalıdır.

Kaşgarlı Atamızın “Tanrı Devlet Güneşini Türklerin burcunda yarattı.” Sözü o sebeple ‘laf olsun’ diye söylenmiş bir cümle değildir.

İster Asya steplerinde kurulmuş olsun, ister Karadeniz’in kuzeyinde; ister Avrupa’da, ister Ön Asya’da, isterse de Anadolu Yaylasında kurulmuş olsun Türk Devleti hep aynı imanın ve aynı imanda buluşan Türklüğün eseridir.

Bu sebeple biz Türkler;‘Devleti Allah’tan bilir’ bekası için de canımızlamücadele ederiz.

***

Hani demiştik ya hangi coğrafyada kurulmuş olursa olsun, Türk Devleti, ‘Tek bir inancı ve bu inançta buluşan Türklüğün eseridir’ diye… Ya Cumhuriyetimiz, farklı mı sizce?

Elbette hayır!

Cumhuriyetimiz de aynı canhıraş mücadelelerle kendini bulmuş ve aynı iman dairesi içinde kurulmuştur.

Bütün dünya da imparatorluklar parçalanıp milli devletler ortaya çıkarken belki de en büyük varlık mücadelesini Tür Milleti vererek kurmuştur Türkiye Cumhuriyetini.

Kuruluşunda çağın gereklerine uygun olarak milli iradeye dayanmış olması da aslında bir tekâmül sürecinin sonucudur.

Cumhuriyetimiz, Türklüğün varlık, dirlik ve bekadüsturunda “Millet-Töre ve Devlet”üçlemesiyle ilahi iradeye ram olmuş milli irademizin devlet çatısı altında buluşmasıdır.

Bu yüzden taşıdığı mukaddesat ve beka değerleri bakımından bütünüyle Türk Devlet Felsefesini yansıtmaktadır.

Kurumlarını, işleyişini ve kıymetlerini kendinden önceki devletlerden devralırken “TÜRKÇÜLÜK” Fikrine dayanmış olması da aslında bir öze dönüş niteliği taşımaktadır.

Belirtmeden geçmeyelim tamamen “Millet” gerçekliğine ve “Milliyetçilik” fikrine dayanarak kurulan Cumhuriyetimizin kurucuları da bu gerçekliğe ve fikre yürekten bağlı kadrolardır.

Esasen Türk Milli Mücadelesi gibi emperyalizme karşı eşsiz bir başkaldırı harekâtının da sonucu,başka bir yönetim şekliyle kendini adlandırmaz ve anlamlandırmazdı.

Kurtuluş Savaşında askerinin bir tek mermisinden tutun da ayağındaki çarığa kadar; dişinden tırnağından arttırdığı taama kadar; imanı ve duasıyla bu zaferde en büyük pay sahibi olan ‘Cumhur’ yani ‘Türk Milleti’ elbette yeni kurulan devletin de sahibi olacaktı.

Haklı olarak oldu da.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte bu sebeplerle binlerce yıllık Türk Devlet Geleneğinin, felsefesinin ve imanının hayat bulduğu ve bu hayatı beka inancıyla taçlandırdığı yeni zamanlardaki şanlı adıdır.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kadromuzu, bu yolda canını ortaya koyanları, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz…

Dünyada sözü geçen ve bölgesinde Lider Ülke Türkiye Cumhuriyeti Ülküsüyle kucaklaşan 2023, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne şimdiden selam olsun!

Devletimiz Baki,Türk Milleti iki cihanda aziz olsun!