GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Rifat ÖZER
YAZARLAR
20 Kasım 2022 Pazar

AB

Demokrasiye, kabaca ‘kitlenin egemenliği’ demek yanlış olmaz. Yani özünde, yoksul ve orta kesimlerin iktidarı. Oligarşi ise, biçimsel bir demokratik yapıyla… özde zenginlerin iktidarı.

Kitlenin iktidarını sağlaması gereken, sosyal demokrat soldur. Ama nerede… o solcular? Amerikalı Clinton, İngiliz Blair, Fransız : Jospin, Beregovoy, Hollande, İtalyan : Prodi, Renzi, Alman Schröder… Kimi yazarlarca neoliberal heveslilerden sayılıyor !

Neoliberal anlayıştakilerle de AB politikaları… Daha çok ve sistematik olarak, yoksul ve orta kesimlerden aktarımlı, ‘Avrupa sermayesinin’ politikaları oluyor…

‘Politikacı politikası’! güdenler, Avrupa Birliği ülkeleri de dahil, dünyada kimi ülkelerde, sosyal demokrat solun gerilemesine ; tutucuların, yer yer de faşizan güçlerin yükselişine neden oldular…

***

Avrupa Birliği (AB) ; siyasi ve ekonomik bir örgütlenme. Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) dönüştürülmesi sonucu : 1993’de Avrupa Birliği Antlaşması(Maastricht) ile oluşturulan, uluslarüstü bir birlik. Ve, hukukun üstünlüğünü temel edinen… bir yönetim sistemi.

Aslında AB’nin temelleri ; 1951’den itibaren kurulan Avrupa Demir ve Çelik, Ekonomik, Atom Enerjisi gibi Toplulukları bir araya getiren, 1957 tarihli Roma Antlaşmasına dayanıyor…

AB, 21’i Nato ülkesi olmak üzere… 27 üye ülkeden oluşuyor.

*Shengen Antlaşmasıyla, üye ülkeler arasında pasaport kontrolü olmaz.

*Euro adlı… ortak para brimleri kullanılır.

*Topluluğa katılmaya aday ülkelere, 1993’de kabul edilen “Kopenhag kriterleri” uygulanır !

***

‘Bu hukuk imparatorluğu’nun normlarını içeren Kopenhag Kriterleri ;

  • Demokrasi.
  • Hukukun üstünlüğü.
  • İnsan hakları.
  • Azınlıklara saygı ve korunma.
  • İşleyen, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa ekonomisi’dir.

Kimi ‘normatif üretimlerin’ adı da az geçiyor artık. Ya hepsi var… Ya da ne gerek var !

***

Ülkemiz, kuruluşundan beri yüzünü batıya dönmüştür. Bu nedenle de Topluluğa üye olmak için 1959’da başvuru yaptı… Görüşmelerde, bir organı olarak Komisyonu yetkilendiren ve 1964’de yürürlüğe giren temel bir metin olarak, Ankara Antlaşması imzalandı.

Aşamalardan sonra, 1987’de tam üyelik baş vurusunda bulunuldu. 1996’dan itibaren de gümrük birliğine girildi.

2000 yılına doğru gelindiğinde ise…

AB’nin, özellikle siyasi kriterlere uyum ve ekonomik istikrar konusundaki beklentilerine uzak kalındığı… ve tam üyelik yolunda problemler çıktığı iddia edilmeye başlandı.

Tam üyelik müzakereleri… 2005’de başladı. İlerleme yavaştı ve katılım için açılması gerekli 35 fasılın 16 sı açılmış, 2016’da da kapatılmıştı. Katılım müzakereleri de durmuştu… AB’de, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü ihlal iddiaları ve suçlamaları başlamış, devam da etmişti…

***

6’lı Masadan AB konusunda henüz bir ses çıkmadı… Ama Birliğe katılmanın yolu, Kopenhag kriterlerinin tümüne uyum sağlamaktan geçiyor… Bunu gerçekleştirmek ve ‘sosyal bir Avrupa’nın’ oluşturulmasına katkı koymak gerekiyor.

Canını dişine takan CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu : Hak Hukuk Adalet diye diye, 500 km yol yürüyor… 6’lı Masa ile birlikte, ağırlıklı olarak, yoksul ve orta kesim iktidarını kurmaya çalışıyor ki…

‘Sağda mı solda mı, her yerde mi’ olan kimilerinin bile ; muhalif tavırlarını bir tarafa bırakarak, Parti ve Genel Başkanına sahip çıkmaları… kaçınılmaz görevleri sayılıyor !

İyi Pazarlar…