GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Nedim ATİLLA
YAZARLAR
4 Ekim 2020 Pazar

Önce kadınlarımıza, sonra da hepimize kutlu olsun!

Sevgili kadın okurlarımız, genç kızlarımız, değerli kadın arkadaşlarım. 4 Ekim gününü doğum gününüz, evlilik yıldönümünüz gibi kutlayınız. Çünkü Büyük Atatürk’ün çabasıyla TBMM’den geçen Medeni Kanun’un kabul edilmesinin yıl dönümüdür 4 Ekim…

Türk toplumunun çağdaş kimlik kazanabilmesi yolunda ilerici, özgürlükçü, köklü düzenlemeler yapılmaya 4 Ekim günü başlanmıştır.

İsviçre ‘deki yasalar örnek alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.  Kanun önünde, kadın erkek eşitliğini kabul ederek kadınların ve bunun sonucu toplumun önünü açan en önemli devrim yasası gerçekleşti. Medeni Kanun, kadınların eşit ve özgür bireyler olarak toplumsal ve kamusal yaşamda yerini almasını sağladı…

Bu kanunla birlikte Türk kadının toplumsal yaşama etkin olarak katılması sürecini hızlandı.

Bugün Atatürk devrimlerinin değerini bir kez daha anlamamız gereken bir gündür.

Bireyin üzerindeki baskıları kaldırarak, özgür ve eleştirel düşünebilmesinin, çağdaş değerleri özümseyerek demokratikleşme sürecine katılmasının yolu 4 Ekim’de açılmıştır.

Nedir sıkı sıkı bağlı olduğumuz Cumhuriyetimizin özelliği: Cumhuriyet ve devrimlerle birlikte, insanların teba olarak yaşadıkları, hak ve özgürlüklerinin sınırlandırıldığı Osmanlı’nın otoriter yönetim anlayışından, egemenliğin kaynağına yurttaşın yerleştirildiği demokratik bir sürece girilmiştir.

Çağdışı kurum ve kurallar kaldırılarak, çağdaş değerler sistemi özümsenmiş ve evrensel ilkeler benimsenmiştir.

Atatürk'ün “Devrimlerimin gözbebeği” dediği, dinsel hukuk sisteminden, laik ve tekli hukuk düzenine geçişin temeli sayılan Medeni Kanun’un kabul edilmesi, çağdaşlaşma sürecindeki çok önemli bir kilometre taşıdır. Medeni Kanun ile Türk toplumunun çağdaş kimlik kazanabilmesi yolunda ilerici, özgürlükçü, köklü düzenlemeler yapılmıştır.

Cumhuriyet'in eksenini oluşturan laik, demokratik devlet sisteminin yapılanmasını kolaylaştıran Medeni Kanun gerçek ve tüzel kişilerin hukuk ilişkilerini düzenleyerek, farklı hukuk uygulamalarını ve ayrımcılığı kaldırmış, hukuk birliğini ve yurttaşların yasalar önünde eşitliğini sağlamıştır.

Ama bütün bunlardan da önemli olan Türk kadının Medeni Kanun ile kazandığı haklardır.

Medeni Kanun ile birlikte kadının yaşamın her alanına erkeklerle eşit koşullarda katılmasının önü açılmıştır…

Türk kadınının çağdaş kimlik kazanarak, toplumsal yaşamda etkin rol üstlenmesi, ülkemizi her alanda güçlü kılmış, üretime, yönetime ve yaşamın tüm alanlarına katılmaya başlayan kadınlarımız, yaratıcılıkları ve başarılarıyla gelişme sürecine yadsınamaz katkıda bulunmuştur.

Atatürk ilke ve inkılapları laik ve demokratik cumhuriyetimizin ayakta kalmasını, gelişmesini, güçlenmesini sağlayan en önemli yapı taşlarıdır.

Bugün evrensel anlamda gurur duyduğumuz kadınlarımız var. Medeni Kanun Cumhuriyetimizin en köklü reformudur.

Önce kadınlarımıza, sonra da hepimize kutlu olsun!