GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Oya DEMİR
YAZARLAR
13 Ocak 2021 Çarşamba

UNDP sosyal inovasyon programı

‘Hayatta karşılaşabileceğiniz en büyük başarısızlık, hiç denememiş olmaktır.’ Emil Motycka

Zaman hızla akıp gidiyor. Yıllar geçiyor, dünya değişiyor. Değişmeyen tek şey ise; her günün getirdiği farklı sorun. Özellikle de artan nüfus karşısında azalan kaynaklara baktığımızda, toplumsal problemlerin sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler ile ortadan kaldırılması çok daha önemli bir hale geliyor…

Dünyada uzun yıllardır bilinen ama ülkemizde son yıllarda söz edilmeye başlayan sosyal inovasyon toplumsal dönüşümün ve var olan sorunların çözümünde büyük rol oynuyor. Peki, nedir sosyal inovasyon? Stanford’s Center for Social Innovation sosyal inovasyonu; sosyal sorunlara daha etkili, verimli ve sürdürülebilir çözümler olarak tanımlıyor ve bu çözümlerle yaratılan değerin özel kişilerden ziyade toplumun geneline ulaşması olarak değerlendiriyor (Kaynak: imece).

Sorunlar ve çözümler karşı karşıya geldiğinde, ne yazık ki çözüm listelerinin yeterli olmadığını günlük haberleri izleyerek ya da tüm kaynaklara rağmen her gün açlıktan ölenlerin, temiz suya ulaşımı, eğitime ulaşımı olmayanların sayısına, değişen iklim koşullarına bağlı olarak meydana gelen afetlere bakarak söylememiz mümkün…

Çözümlerin sorunlar karşısında artı bir noktaya geçebilmesi için sosyal inovasyon bir umut ise; bunu arttıracak programları anlamak, bu programlara katılımı arttırmak ve farklı bakış açıları geliştirmek hükümetlerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin en önemli gündemi olması gerekliliğine inanıyorum.

Kısa bir süre önce açıklanan ve bu alanda önemli bir rol üstleneceğine inandığım UNDP Türkiye Sosyal İnovasyon Destek Programı; barınma, sağlık, çevre, eğitim, hareketlilik, gündelik hayat olmak üzere 6 temada başvuru kabul etmeye başladı.

Önemli bir ayrıntı ise; bu temaların yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 17 maddeden oluşan evrensel eylem çağrısı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (Küresel Amaçlar) ile uyumunun seçim kriterlerinde dikkate alınacak olması…

UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı, İstasyon TEDÜ, Uçan Süpürge uygulama ortaklığı ve İmece, Impact Hub İstanbul ve Originn ekosistem ortaklığında hayata geçen programın amacı; kentlerdeki sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmek ve kadınların inovasyon gücünü açığa çıkartmak.

Başvuruların 25 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceği program; yaş sınırı olmadan, bireysel başvurularda sadece kadınlara, ekip başvurularında ise kadın liderliğindeki veya çoğunluğu kadın olan ekiplere açık.

Program aynı zamanda hem sosyal inovasyon farkındalığını ve kültürünü yaygınlaştırmaya destek olacak hem de iyi çözümlere farklı fırsatlar sunacak. Bu fırsatlar nedir? Para ödülünün yanı sıra çözüme yönelik geribildirim, görünürlük, bağlantı kurma ve iş birliği desteği, UNDP küresel ağında tanıtım, ek kaynak yaratmaya dair destek, kuluçka ya da benzeri hizmetlerin sağlanması, çözümün pilot uygulamalarla desteklenmesi ve pilotlama süresince uzman desteği vb. programa katılacakları bekliyor.

Değişen dünyada her gün önümüze çıkan, yok sayamayacağımız toplumsal problemlere farklı bakış açıları en önemlisi kadın bakış açısı ile çözümler sunulması, bu çözümlerin uygulanabilir olanlarının bu program ile bir şans yakalaması ise bu sorunları birebir yaşayan geniş kitleler için büyük bir fırsat olacak…

Sosyal inovasyon fikriniz ile yaşadığımız dünyanın sorunlarına bir çözüm öneriniz varsa ve değişimin parçası olmak istiyorsanız hemen başvurun…

Programa Başvuru ve Detay Bilgi:  bit.ly/UNDP2021