GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Oya DEMİR
YAZARLAR
10 Haziran 2020 Çarşamba

Aydın-Denizli Otobanı

‘Ekonomik yaşamın faaliyet ve canlılığı, ancak ulaşım araçlarının, yolların, trenlerin, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır.’ (Mustafa Kemal Atatürk, 1922)

COVID-19 süreci ile birlikte bütün dünya bir sınav vermeye başladı. Her geçen gün artan iklim krizi, çevre, afetler, nüfus artışı, hızla tükenen kaynaklar, göç ve diğer bütün sorunlara eklenen salgın. Eğitimden sağlığa, turizmden sanayiye, ithalattan ihracata kadar pek çok alanı en önemlisi bütün insanlığı etkisi altına alan pandemi karşısında, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, kamu kurumları, yerel ve merkezi yönetimler büyük bir dayanışma örneği sergiledi. 

Aynı zamanda; bu süreç içerisinde birden bütün taraflar dijitalleşmeye hızlı bir geçiş yapmak zorunda kaldı. Dijitalleşmenin vaz geçilmez olduğunu önceden fark eden kurumlar ise bu mücadelede öne geçtiler. Birden hayatımızda yeni kavramlar ortaya çıktı. Online toplantılar,eğitimler, canlı yayınlar, görüntülü görüşmeler, webinarlar ve diğerleri ile birden daha fazla bilgi, kişi ve kuruma ulaşma imkanı arttı. 

Pandemi ve alınan önlemler karşısında en çok etkilenen kurumlar arasında sivil toplum kuruluşları da yer aldı. Zaten zor olanan gönüllü yönetimi çok daha fazla zorlaştı. Dayanışma bir yandan artarken diğer yandan yaşanan bireysel sorunlar teknoloji alt yapısı yetersiz sivil toplum kuruluşlarını da etkiledi. Ancak yazımızın konusu olumsuz örnekler ya da çözümsüz sorunlar değil. Çünkü bütün olumsuzluklara rağmen umut verici çok güzel örnekler de yaşandı süreç içerisinde…

Denizli, Aydın, Muğla, illerini kapsayan, toplam 10 üye derneği üzerinden 1.500 iş insanına hitabeden Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) bir bölgesel güç olarak, bütün zor şartlara rağmen güney ege bölgesinin sorun ve beklentilerini takip etme ve uygun mecralarda dile getirme misyonunu bu süreçte de başarı ile yerine getirdi.

Bir seri online toplantı gerçekleştiren GESİFED hem üyeleri ile bağını güçlendirdi hem de siyasetten uzak bir duruş sergileyerek bölgenin milletvekilleri ile bir araya geldi. Var olan Güney Ege sorunlarını, çözümlerini farklı boyutları ile dinlemek, öğrenmek ve yapıcı eleştirilerini paylaşmak, işbirliklerini arttırmak amacı ile önce Denizli’de bir seri toplantı gerçekleştirdi.  Ve, Aydın, Muğla, Denizli illerini kapsayıcı çözüm eylem planlarının parçası olmak adına önemli bir adım attı. (Aydın ve Muğla toplantıları önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir.)

GESİFED bu toplantıların ilk turunda İzmir Antalya Otobanının Aydın - Denizli kısmını ana konu olarak belirledi. 

Aydın-Denizli 11 Haziran’a Odaklandı

7 kez ihalesi yapılan, COVID nedeni ile son ihalesi 11 Haziran 2020 saat 10.30’a ertelenen Aydın - Denizli otobanı bölge halkının uzun yıllardır beklediği çok önemli bir yatırım. 

Siyasi tartışmaların tamamen dışında bir sivil toplum kimliği ile sonuca odaklanmaya dikkat çeken GESİFED şu önemli noktaları kamuoyu ile paylaştı…

-Otoban olmaması, ulaşım hakkının kısıtlanmasıdır.

-İhracatı, üretimi, istihdamıyla büyük katma değer yaratan bölge,mevcut karayoluyla adeta cefaya mahkumdur.

-Turizm cevherleri önemli olan bölge, değerlerini sergileyememekte ve turizm gelirinden mahrum kalmaktadır. 

-Mevcut karayolu kent halkına hizmette verimsiz ve halk sağlığı için bir tehdittir. 

-Her türlü hizmetin bölgeye akışı yavaşlamaktadır.

-Zaman herkese eşit olarak verilmiş tek kaynaktır. Ne yazık ki Güney Ege ‘ulaşımda zaman’ konusunda hak mahrumiyeti içindedir.   

İlk tur toplantılarında diğer bölge sorunlarını da milletvekilleri ile paylaşan GESİFED Aydın-Denizli otoyol ihalesinin bir an önce olumlu sonuçlanması ve bölge için çok önemli olan bu sorunun; yine bölge halkı yararına çözülmesi konusunda yerel yönetimlere, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, bölge halkına ve medya kuruluşlarına ortak ses olmak konusunda çağrıda bulundu. 

Bu çağrı neden önemli; çok basit bir açıdan bakarsak bir kaç yıl her hafta Denizli’ye kara yolu gidip gelen birisi olarak şehir içinden geçen uzun hat boyunca ne kadar çok zaman kaybettiğimizi söyleyebilirim. 

Ancak, tabii ki bu kadar basit değil, üretim yapan ve ülke ekonomisinde ciddi payı olan kentlerin ulaşım sorununun çözümü ekonomik ve bölgesel kalkınmanın artışını ciddi anlamda sağlayacaktır. Bölgeye yatırımı aynı zamanda dört mevsim turizm imkanı olan bölgenin potansiyelini arttıracaktır.

Bütün bunların dışında; bölgede iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının çatısı olan Gesifed, bir kez daha sivil toplumun karar vericiler ile buluşmasının, yerelden merkeze iletişimin, bölge sorunlarının çözümü için ortak aklın ve en önemlisi ise krizi fırsata çevirmenin ne kadar mümkün olduğunu göstermiş ve umut vermiştir…

GESİFED’in çalışması ve detaylı açıklamasını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz…

http://www.gesifed.org.tr/basin.asp?list=410