GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Oya DEMİR
YAZARLAR
22 Ekim 2020 Perşembe

Sivil toplum ve kriz

‘Hepimiz aynı dünyaya bakar ama onu farklı gözlerden görürüz.’  Virginia Woolf 

Bir uçtan diğer uca bütün dünya COVID-19 salgını ile birlikte, birbiri ile bağlantılı ve bağlantısız pek çok alanda mücadele veriyor. İnsanlık bir yanda, tüzel kişiler diğer yanda görülmemiş bir kriz dönemi yaşıyor. 

Kamu ve özel sektör, sivil toplum, yerel yönetimler, hükümetler ekonomi, siyaset, adalet, eğitim vb. farklı konularda var olan sorunlarının yanı sıra pandemi ile ortaya çıkan,  beklenmeyen, öngörülemeyen problemlere çözüm üretmek için çalışıyor…

Belirsiz bir geleceğin karşısında yok sayılamayacak bir gerçek var: Hazırlıksız yakalandı bütün dünya, en büyük kuruluşundan en küçük birimine kadar baştan sona küresel krize hazırlıksız yakalandı… 

Panik, çığ gibi büyüyen sorular, ne yapacağını bilememek, bir şey yapmak istemek ama ne karar verememek; ilk andan itibaren sardı herkesi. Peki, önceden tahmin etmek, hazır olmak mümkün müydü? Kimler ya da hangi kurumlar krize hazır olabilirdi? Önceden tahmin edilemese bile, olabilecek krizlere hazır olmak ne kadar önemli? Kriz yönetimi stratejisi hangi kurumlarda var? Var olan stratejiler nasıl daha fazla iyileştirilebilir? Olmayan kurumlar neler yapmalı? Kriz yönetimine en çok hangi sektörün ihtiyacı var? 

Bitmeyen sorular ve sorunlar…Ve sürecin gösterdikleri, COVID-19 süreci gösterdi ki; kamu ve özel sektör, yerel yönetimler ve hükümetlerin kriz yönetim stratejileri ve buna bağlı prosedürleri olmasına rağmen, milyonlarca kişinin faaliyet gösterdiği ve üçüncü sektör olarak tanımlanan sivil toplum kuruluşları (STK)’nın kriz yönetim prosedürleri yok… 

Kuruluş amaçları gereği pek çok STK olası olumsuz koşullarda doğası gereği hızlıca aksiyon alabilse bile; pandeminin ilk başladığı anda, yasaklar ile birlikte faaliyetlerini gerçekleştiremez hale geldi. Bunun sonucu ise ne yazık ki dezavantajlı pek çok birey ve alanın hayati öneme sahip ihtiyaçlarının karşılanamaması olarak karşımıza çıktı.     

Bu sorun ile karşı karşıya kalan STK’ları ve ihtiyaçlarını süreç içinde yaşayarak gören, doğru analiz eden ve somut bir çözüm sunmak isteyen Sosyal Sorumlulukta Kalite Derneği, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi ve Yaşar Üniversitesi  bir araya gelerek Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ‘Bizi Bağlayan Şeyler’ Özel Desteği kapsamında sivil toplumu kriz dönemlerine hazırlamak adına “Kriz Dönemlerinde Sivil Toplum için Örgütlenme Prosedürü” hazırladı. 

Farklı alanlarda faaliyet gösteren STK’ların kendi kurumuna göre geliştirebileceği ve uyarlayabileceği dinamik bir yapıya sahip olan prosedür, herhangi bir kriz anında hızlıca reaksiyon almayı sağlayabilecek bir yol haritası niteliğinde. 

İki bölümden oluşan prosedür ilk bölümünde; Dünya’da ve Türkiye’de kriz dönemlerinde STK’ların örgütlenmesi araştırmasına ve iyi örneklere yer veriyor. 

İkinci bölümde ise STK Kriz Prosedürü tanımları, yapısı, mevzuatlar, kriz dönemi tanımı, kriz etki değer hesabı, hukuki dayanak, kriz dönemlerinde görev dağılımları ve sorumluluklar, krize hazırlık, kriz simülasyonu, eğitimler, ağlar vb. başlıklar yer alıyor.

Açık kaynak olarak yayınlanan prosedürü kendi kurumlarına göre uygulamak, olası krizlere bugünden kurumlarını hazırlamak isteyen STK’lar https://kriz.sskd.org.tr/ adresinden ulaşabilirler. 

Her alandan STK’nun uygulayabileceği, STK’ları olası krizlere hazırlamak, faaliyetlerinin her durumda sürdürülebilirliğini sağlamak konusunda ilk örnek kriz yönetimi prosedürü olan çalışma bu alandaki önemli bir açığı kapatıyor…