GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Harun ÖZDEMİR
YAZARLAR
8 Nisan 2021 Perşembe

Asım’ın nesli şimdilerde ne durumda

Bazı gençlerin kokain içtiklerine dair görüntüler ve rivayetler pek revaçta. Endişeleri anlayabiliriz.

Bu noktaya nasıl geldiğimiz konusu ise çok karışık!

Sözü uzatmadan Mehmet Akif Ersoy’un Safahat adlı kitabında anlatılan Asım’a kısaca bakalım:

…. …. ….

– Selâmun aleyküm.
        – Aleyküm selâm...
Barıştık, yüzün gülsün artık, İmam.
– Hele dur, öfkemi tekmilleyeyim...
        – Tekmille!
Zâten eksik bir o kalmıştı: Hudâyî sille...
– Sanki dövsem ne yaparsın? Hocayız biz, döveriz...
Gül biter aşk ile vurduk mu...
        – İnandım, câiz...
– Pek cılız çıktı bu “câiz”, demek îmânın yok?
– Dayak “Âmentü”ye girdiyse, benim karnım tok,
Gül değil, kıl bile bitmez sopa altında!
        – Hele!
– Öyle olsaydı, şu karşındaki yalçın kelle,
Fark olunmazdı Kızanlık’taki güllüklerden!
Bu dayak faslı da aç karnına bilmem nerden?
Dur ki çay demleyelim, nargile gelsin, kerem et!
– Söyle gelsin, hadi, zahmetse de...
        – Hâşâ, rahmet.
– ENFİYE var ya?
        – Tabî’î!
                –ÇEKİLİR BOYDAN MI?
– BURUN ALDATMAYA KÂFİ.
        – Bu nedir? CERMAN mı?
– KARIŞIK.
        – Neyse, zârurette pek a’lâ gidecek.
Hocazâdem, bakalım, bir de BİZİMKİNDEN ÇEK.
– YERLİ MAHSULUNE benzer mi desem?..
        – Kendisidir.
– Sen de tiryâki değilsin ya, pek a’lâ yetişir.
– Baban olsaydı da görseydi, işin vardı.
        – Neyi?
– Çektiğin murdarı.
        – Sevmezdi, evet, böyle şeyi.

– Neydi rahmetlide, lâkin, o temizlik, vay vay!
Azıcık benzemiş olsaydı ya mahdûmu da...
        – Ay!
Şu babamdan nerem eksik, hadi, göster bakayım?
– Ama hiddetleneceksen ne suyum var, ne sayım!
Yok, eğer mum gibi dosdoğru cevâb istersen:
Babanın kestiği tırnak bile olmazsın sen.
– Ne nezâketli beyan: Hay gidi mum, tıpkı odun!
– Böyle hiddetlenecektin, neye râzî oldun?
– Oldum amma bu kadar doğrunun olmaz ki tadı...
“Selâmun aleyküm behey kör kadı!”
Seni çok sözlü dedin, yetmedi; tekdîr ettin,
Yine az geldi...
        – Hayır, söylemedim, söylettin.
– Başladın şimdi de tahkîre ... Kızılmaz mı Hoca?
– Zübbelik yok!
        – O ne? Ben zübbe miyim?
                – Oldukça.
– Vâkıâ çok severim, her ne desen aldırmam;
Bu, fakat hazmolunur parça değil.. Pîr ol İmam!
– Sen de pîr ol.
        – Ama kızdım.
                – Ne tuhaf şeysin be:
Bir sözümden kızıyorsun.
        – Kime derler zübbe?
– Sana derler.
        – Niye?
                – Hem benzemedin merhûma;
Hem neden benzemedin, dersen, efendim, sorma,
O ne hiddet, o ne şiddet! Çalışıp benzesene!
İlme vakfettiği dirsek babanın: Elli sene.
– Biz de az çok pala sürttük...
        – Sana câhil demedik;
Yalınız zübbe dedik... Bak yine baktın dik dik.
Hoca rahmetli yetişmişti, düşün hem, nereden?
Kimin oğluydu baban? Kimdi unuttun mu deden?
İpek’in köylüsü, ümmî, yarı vahşî bir adam...
– Bâri yamyam de! Ne mâni’ ki, evet, ak yamyam!
– Dinle oğlum!..

Asım; babası Köse İmam, Hocazade ve oğlu Emin’in bir araya geldiği sohbet ortamının hem şahidi hem de hizmet edenidir. Yaptığı hizmet ise büyüklerine çay, nargile ve enfiye sunmaktır.

Henüz kokain icat olmamıştır. Burundan çekilen ise tütün ve esrar karıştırılmış tütündür.

Bugünlerde yaşananlara bakınca “o günden bugüne ne çok şey değişti” demekten kendimizi alamıyoruz!