GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Metin ÖNEY
YAZARLAR
3 Mart 2023 Cuma

Seçimler ertelenebilir mi?

Seçimlerle ilgili henüz ne TBMM ve ne de Cumhurbaşkanı tarafından alınmış bir karar yok.

Ancak, seçimlerle ilgili spekülasyonlar sürüp gidiyor.

Yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor.

Daha doğrusu ileri bir tarihe alınabileceği söyleniyor.

Aslında bu söylentilerin hiç bir hukuki dayanağı yok.

Şöyle ki..

Hukuksal duruma girmeden önce tarihi bir konuyu hatırlatmak isterim.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı öncesi içinde bulunduğumuz ağır şartlara rağmen ve ülke işgal altında olduğu halde,kongreler yaparak ve delegeleri seçtirerek TBMM’nin oluşumunu sağlamış ve Kurtuluş Savaşı devam etmiştir.

Kısaca o ağır şartlara rağmen seçimler yapılmıştır.

Hukuksal duruma gelince..

Anayasanın 78. maddesi açıktır ve emredici bir hüküm taşımaktadır.

Madde, ancak “savaş halinde” seçimler, TBMM tarafından “Bir yıl” ve aynı şartlar devam ettiği takdirde “birer yıl” olmak üzere ertelenebilecektir.

Bu madde yürürlükte olduğu müddetçe, “savaş hali”ne başkaca sebepler eklemek mümkün değildir.

Anayasanın amir hükmü konuyu açık bir biçimde düzenlemiştir. Şüphesiz söz konusu madde uygulanacaksa, “savaş halinin gerekçeleri Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde düzenlenecektir”

Bir konuya daha açıklık getirmek gerekir.

Seçimlerin “iptali” ile “ertelenmesi” farklı hukuksal durumlardır.

“İptalde” yapılmış bir seçim söz konusudur ve bazı hukuksal eksiklikleri sebebiyle YSK seçimleri “yok” saymıştır. Seçimler yenilenmiştir.

Oysa, “ertelemede” ise, yapılmış bir seçim yoktur.

Önceden yasa ile tarihi belirlenmiş bir seçim söz konusudur ve seçim yapılmadan ileri bir tarihe ertelenmesi TBMM tarafından karara bağlanmıştır.

Demek ki, birincisinde, seçim yapılmıştır ama hukuksal noksanlıkları vardır ve YSK iptal etmiş ve tespit edilen yeni tarihle seçimlerin yapılması sağlanmıştır.

İkinci halde ise,Anayasanın belirttiği “hal ve şart” gerçekleştiği takdirde, TBMM tarafından belli müddetler içinde seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi söz konusudur.

Yetki YSK da değil, TBMM’dedir.

YSK nın seçimleri erteleme gibi bir yetkisi yoktur.

Bugün itibarı ile Anayasa’nın 78. maddesinin uygulama alanı da bulunmamaktadır.