GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Metin ÖNEY
YAZARLAR
4 Eylül 2020 Cuma

Adalet, adalet...

Adli yıl başladı…

Hayırlı olsun, diyelim…

Ancak…

İşe önce açılış töreniyle başlamak gerek…

Önceleri tören Barolar Birliği’nin salonunda yapılıyordu…

Sonra.

Tören Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde yapılmaya başlandı…

“Yerleşke, külliye veya saray” bildiğim kadarı ile ve basından ve muhalefet sözcülerinden öğrendiğime göre “mahkeme kararları ihlal edilerek inşa edildiği” ileri sürülmektedir…

Bu itibarla da açılış yerinin “Adli yıl açılışı” için uygun olmadığı düşünülebilir…

Açılışın Cumhurbaşkanı tarafından da yapılması tartışılabilir…

Çünkü:

Cumhurbaşkanı aynı zaman da bir partinin de Genel Başkanı’dır…

***

Bunlara bazı çevreler “şekil” diyor…

Önce şunu söyleyeyim…

Hukukta bir kural var:

“Usul esastan sayılır…” biline…

Kaldı ki, burada “şekil” doğrudan “devlet”tir…

Devlet olmazsa gerisini bırak gitsin…

***

Esasa gelince:

Uzun zamandır adalet adeta “sokak adaleti”ne dönüşmüştür…

“Dayak” ve “Öldürme” sokak adaletinin temel cezalandırma şekli olmuştur…

Siyasetçiye dayak…

Gazeteciye dayak…

Doktora dayak…

Hemşireye dayak…

Yazara-çizere dayak…

Kadına dayak ve öldürme…

Çocuklara cinsel taciz ve dayak…

Hemen her gün yazılı ve sözlü basında gördüğümüz ve okuduğumuz ana haberler ne yazık ki…

***

Niçin böyle oluyor?

Her şey 12 Eylül Referandumu ile başladı…

Hani meşhur, “yetmez ama evet”çilerin referandumu…

Hukuk Devleti, orada sona erdi…

Kuvvetler ayrılığı o referandum ile bitti…

Niçin?

Çünkü o referandum ile “kuvvetler ayrılığı”nın temel kuralı olan “yasama, yürütme ve yargı”nın birbirine müdahale edememesi kuralı sona erdi...

Çünkü, yargı kurumlarına siyaset de müdahil oldu…

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokrasinin ve hukuk devletinin “olmazsa olmaz” şartıdır…

Bunun için temel kural yargının en üst kuruluşu olan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun bağımsızlığıdır.

Bunun için de:

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda kesinlikle adalet bakanı, müsteşarı veya yardımcısı olmamalıdır…

Kurul yine kendi üyeleri tarafından yapılacak seçimlerle oluşmalıdır.

Üst mahkemeler, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi mahkeme üyeleri tamamen kendi üyeleri arasından seçilmelidir… Hiç bir kurum ve kuruluş bu seçimlere müdahil olmamalıdır…

Ve,

Hakim teminatı denilen hakimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ve her türlü tayin ve atama işlemleri tamamen yukarda belirttiğim şartları taşıyan Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından yapılmalıdır…

***

Bütün bunlara ilaveten, “Savunma”, yargının en önemli üç ayağından biridir... Yargı; muhakeme, iddia ve savunmadan oluşur…

Savunmanın en önemli örgütü de Barolar’dır…

Yapılan değişiklikle Barolar işlevsiz hale getirilmek istenmektedir…

Güçlü Baro, hem savunmanın ve hem de demokratik rejimin temel unsurlarındandır…

***

Kısaca…

Her konuya toplum tahammül edebilir…

Adaletsizliğe asla…

Bu konuda her türlü hukuksal tedbir alınmalıdır…