GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Metin ÖNEY
YAZARLAR
3 Temmuz 2020 Cuma

Güçlü kurumlar

Devlet nedir?

Veya…

Devlet kimdir?

Şüphesiz Devlet, “bir şahıs veya şahıslar topluluğu” değildir…

“Devlet benim…” mantığının üzerinden asırlar geçti…

O halde, Devlet “kurumlar hiyerarşisi”dir, kısa tarifle…

Buradan şu sonucu çıkarmamız mümkündür:

Kurumlar ne kadar güçlü olursa, Devlet de o kadar güçlü olur…

***

Şimdi:

Pek çok kuruma el atıldı ve yandaş hale getirildi…

Sadece “yandaş” hale mi getirildi?

Hayır; güçsüzleştirildi…

Örnek, basın yandaş hale getirildi ve bunun sonucu olarak aslında “dördüncü kuvvet” olması gereken basın, artık etkisiz bir kurum oldu…

Yaşanan 18 yıl içinde peyderpey bütünüyle kurumlar yetkisiz ve etkisiz hale getirilirken, bir bakıma “Devlet” de etkinliğini kaybetti…

Şimdilerde sırada iki kurum var:

Baro ve Sosyal Medya…

***

Birçok kez değindim…

Baro sadece bir meslek örgütü değildir…

Aynı zaman da kişi hak ve özgürlüğünün güvencesidir. Anayasa ve yasaların hukuksal koruyuculuğu konumundadır. Bunun için savunma mesleğini icra edenlerin güçlü barolar şemsiyesi altında toplanması, aynı zamanda “hukuk devleti” ilkesinin de hayat bulması için şarttır…

Ya yapılmak istenen?

Bölüp, ya yönetmek veya yandaş hale getirmek…

Her ikisi de kurumu “güçsüzleştireceği” için, o nispette de etkisiz hale getirecektir…

Sosyal medyaya gelince:

Basın veya benzer kurumlarda yer alabilmek için belli nitelikleri taşımak gerekir...

Baro için avukat, Tabipler Birliği için doktor olmak gerekir…

Basında yer alabilmek içinde belli nitelikleri taşımak icap eder…

Oysa sosyal medya hemen herkese açıktır ve ülkemizde de sosyal medya geliştikçe hak ve özgürlükler de o nispette gelişmiştir ve genişlemiştir…

Hiç şüphesiz bu “hak” kullanılırken…

O’nu “kötüye kullanan” da olacaktır ve fakat bunun da yasal yaptırımları vardır… Tümüyle yok etmek veya sınırlarını alabildiğine daraltmak “kaş yapayım derken göz çıkarmak”tır…

“Kurumlardan arınmış” bir Devlet düşünülemez...

Öyle bir Devleti, “Çok güzel yönetirim” anlayışı ile de Demokratik Hukuk Devleti’ni bağdaştırmak mümkün değildir…

***

2023 Cumhuriyetimiz’in 100. yılı olacaktır…

Bu 100 yıl içinde Cumhuriyet, kurumlarının gücü ile taçlanmış ve dünya milletlerinin şerefli bir üyesi olmuştur... Aksine davranışlar bizi ileri götürmez tam tersine yeniden çok çok gerilere götürür. Bunu milletimizin kabul etmesi mümkün değildir…

O halde yanlışta ısrar, “yanlış kıdem ile doğru olmaz” hükmünün geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Tam tersine yanlıştan dönmek fazilettir…

Siyaset, “gök kubbede hoş bir sada” bırakmak için yapılır ve yapılmalıdır…

Gerisi boştur ve unutulmamalıdır ki…

Kimler geldi kimler geçti bu köprüden…

Not: Memleketime, anneme ve akrabalarıma gidiyorum... Ağustos ortalarına kadar bana müsaade... Sağlıkla kalın…