GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Yerel Yönetimler
28 Haziran 2022 Salı 13:58

Karşıyaka'nın kritik planları yeniden mecliste... Odalardan itiraz geldi!

Karşıyaka İlçesi sınırları içerisinde planlama süreci devam eden ve askı sürecinde bulunan Cumhuriyet Mahallesi 1.Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı önerisine vatandaşların yanı sıra TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından itiraz edildi. Yazılı olarak verilen ilgili itirazlar Karşıyaka Belediyesi Temmuz Ayı olağan meclis oturumunda gündeme gelecek

Oktay GÜÇTEKİN / EGEDESONSÖZ - İzmir’de planlama süreci yılan hikâyesine dönen Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi planlamalarında yeni bir sürece daha girildi.

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 29 hektarlık alanda 1.Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı önerisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmişti.

Hazırlanan plan tartışmalara neden olurken nüfus yoğunluğu dikkat çekmişti. Buna göre planlama alanında 1'inci ve 2'nci Etap Revizyon Uygulama İmar Planından gelen kapasite nüfuslar Gelişme Konut Alanları 2 bin 999 kişi, Meskun Konut Alanları için bin 978 kişi ve Ticaret - Konut Alanlarından gelen nüfus oranı ise 3 bin 212 kişi olarak hesaplandığı belirtildi. Ayrıca 1'inci ve 2'nci Etap Nazım İmar Planı Revizyonunun kapsadığı Gelişme Konut Alanında 4.3 ha'lık alan için brüt nüfus yoğunluğu 697 kişi/ha, Meskut Konut Alanında 3.5 ha'lık alan için brüt nüfus yoğunluğu 565 kişi/ha ve Ticaret Konut Alanlarında 5.5 ha'lık alan için brüt nüfus yoğunluğu 584 kişi/ha olarak belirlendiği vurgulanmıştı.

İTİRAZLAR MECLİS GÜNDEMİNDE
Karşıyaka Belediyesi askı sürecine çıkarılan planlar ile ilgili bölge halkı ile bir araya geldi. Bülent Ecevit Kültür Merkezi ve Karşıyaka Belediyesi Başkanlık Binası Plan ve Proje Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlara planlar ile ilgili bilgi veririlirken, dileyen vatandaşlar ise askı sürecinde bulunan planlara itiraz dilekçelerini sundu. Yapılan toplantıda çok sayıda vatandaş 1’inci ve 2’nci etap için itiraz dilekçelerini belediyeye sunarken, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası’da iki etap içinde itiraz dilekçesi verdi.

1’İNCİ ETAP İÇİN ‘NÜFUS’ VURGUSU
Birinci etap için TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi söz konusu planlara ilişkin 1/5000 Nazım İmar Plan Değişikliğinin Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanmasının yetki yönünden uygun olmadığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değişiklikle onanan planlarla bütün olan Plan Açıklama Raporunda gerekli düzeltmelerin yapılmadığı, Plan Açıklama Raporunda eksik bilgi bulunduğu gerekçeleri ile itiraz etti. TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ise planlara ilişkin 2019 yılı kurum görüşlerinin güncellenmediği, donatı alanlarına ilişkin 19.11.2020 onanlı plan ile kıyas eksikliği olduğu, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının öngördüğü nüfusun aşılamayacağı gerekçesiyle itiraz etti.

2’NCİ ETAP İÇİN ‘BÜYÜKŞEHİR’ DETAYI
Aynı anda askıya çıkan 2’nci etap çalışmaları için ise TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi söz konusu planlara ilişkin 2019 yılı kurum görüşlerinin güncellenmediği, 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının öngördüğü nüfusun aşılamayacağı nedeniyle itirazda bulunurken, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ise söz konusu planlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin usul yönünden uygun olmadığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından değişiklikle onanan planlarla bütün olan Plan Açıklama Raporunda gerekli düzeltmelerin yapılmadığı, nüfus artışı önerilmesi nedeniyle itirazda bulundu.