GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
İhsan Özbelge ÖZDURAN
YAZARLAR
2 Aralık 2021 Perşembe

Paha biçilmez miras…

Bir önceki yazıma; kıymetlerimize gösterilmesi gereken “iade-i itibar”dan söz ederek başlamış…

Ve… “Unutulmuşluklarımızın unutulduğu” aydınlık bir gelecek dilekleri ile noktalamıştım. 

Bir başka deyişle; unutulmuşların hatırlandığı, kadirşinas bir zihniyete her zamankinden çok ihtiyacımız olduğunu anlatabilmekti meramım…

Geçtiğimiz yıllarda… 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına yaptığım bir ziyarette… 

Yine bu meramımı arzetmiştim lisan-ı münasiple… 

Demiştim ki:                          

Son dönemlerde baş döndürücü bir hızla yaşanan şehrimizdeki sosyo-kültürel değişikliklere karşı…

Şehirlerin dinamiklerinin ve dokularının bozulmaması ve kent kültürlerinin korunması…

Ancak; şehrin tüm tarihi değerlerine, isimlerine ve kent belleğine sahip çıkmakla mümkündür...      

Şehirlerin cadde ve bulvarlarını, yabancı devlet adamı ya da siyasetçilerin isimleri ile tanıyor, biliyor ve anıyor olmak…

O kentin hafızasında büyük bir nisyan yaratır diyerek sürdürmüştüm konuşmamı.

Ve de her fırsatta dile getirdiğim, bu kentin kültür mirasına sahip çıkılması konusundaki serzenişlerimi.

Buna göre… Bu şehre hizmet etmiş pek çok kıymetli isim gibi… 

İzmir Atatürk Lisesi’nin banisi ve ilk müdürü Burhanzade Abdurrahman efendinin ismi de…

Yüz yıla yakın bir zamandır; mutlaka bu şehrin görünür bilinir bir noktasında yer almalıydı…

‘Kadirşinaslık’ hasletini içinde barındıran böyle bir  jest ya da taltif…

Kent belleğine vakıf, yerel yönetim kadrolarınca  çok yıllar öncesinden yerine getirilmiş olmalıydı…

En sarih şekli ile açıklamak gerekirse… 

Şehri idare edenlerin geleceğe nakledilecek bir kültür emanetini, yerine salimen teslim etmesi gibi bir şeydi… 

İstikbâlin köklerinin mutlak surette mazide aranması gerektiği yönündeki inancımla…

Geleceğe yön vermiş olan bu gibi kıymetli isimler…

Mutlaka bilinir, görünür ve anılır olmalıdır… Dilek ve temennisi ile… 

Maruzatımı yazıya döküp, imzalayıp, başkanlık özel kalemine teslim ederek ayrılmıştım başkanlık makamından …

Zaman içinde… İBB Özel Kalem’den gelen resmi bir cevapla…

Şehrimizde, uygun gördüğümüz bir sokağa konulacak olan anı levhası ile…

Burhanzade Abdurrahman Özbelge ismi, İzmir kent belleği nazarında…

Bilinir, görünür ve hatırlanır hale gelecekti…

Ve… Kökü mazide olan geleceğe yapılmış bu vefa örneği ile… 

Büyük ailemizin… “Bu da geçer Ya Hu” düsturu ile yıllar boyu süregelen, o sessiz bekleyişi de son bulacaktı…  

***

Bir asrı geçmiş bir zamandır…

Ülkemizin, İzmir’imizin ve T.C Milli Eğitiminin medarı iftiharı olan…

Tüm öğretmenlerinin, öğrencilerinin ve mezunlarının mensubu olmaktan gurur duyduğu..

133 yaşındaki İzmir Atatürk Lisesi…

Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde…

Memleketin tarihine ve bu şehrin yaşadığı her türlü elem ve kedere şahitlik etmiş…

Ülkenin geleceğine ve  Cumhuriyet dönemi ilerlemelerine yön vermiş …

Mezunları arasında; iki başbakan, bakanlar, genel kurmay başkanı, birçok diplomat, bilim adamı, bürokrat, iş adamı, yazar ve şair isimlerinin yer aldığı…

Asırlık çınar İAL ve Kurucusu Burhanzade Abdurrahman Efendi…

Yıl 1888… 

1839 Tanzimat Fermanı ile birlikte, batılılaşma hareketlerinin memlekette büyük tesirlerinin görüldüğü 

Yabancı nüfusun hızla arttığı 18. Yüzyıl sonlarında..

İstanbul’dan sonra Avrupa ile bağlantılı en büyük liman kenti olan…

O yıllardaki nüfusu 150.000 olan İzmir… 

Ülke genelinde, yüzde iki buçuk gibi bir kesimin okur yazar olduğu zamanlarda… 

İzmirle özdeşleşmiş kadim kültür varlıklarının kronolojik sıralamasına göre…

(İzmir idadisi) İAL: 1888…       İzmir Saat Kulesi: 1901

Tarihi asansör binası: 1907...     İzmir Milli Kütüphane: 1912 

Yıllarında inşa edildiği göz önüne alındığında…

Henüz… Osmanlı İmparatorluğu I. Meşrutiyet döneminde iken…

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz M. Kemâl Paşa henüz yedi yaşında iken… 

İnönü savaşlarının kahramanı İsmet İnönü dört yaşında iken…

Balkan harbi, Çanakkale savaşları ve I. Dünya Savaşları henüz başlamamış iken.. 

İşgal kuvvetleri yurda girmemiş ve kurtuluş savaşı süreci yaşanmamış iken…      

Cumhuriyetimiz ilan edilmemiş ve 1924 mübadele akdi imzalanmamış iken…

O yıllarda… Heyecanlı, idealist genç bir eğitimci olan…

Tarih coğrafya öğretmeni Burhanzade Abdurrahman bey’in… 

Memleketin eğitim şuuruna ateşlediği işaret fişeği ile…

1885 yılında… Bugünkü valilik binasının bulunduğu bölgede başlayan İzmir İdadisi inşaatı

1888 yılında tamamlanmış… Ve 120 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan okul…

1890 yılında beş yıllıktan yedi yıllık eğitime geçmiştir.

Zaman içinde… Çevre ilçelerden gelen veli talepleri üzerine…

Kısa süre içinde yatılı bölümünün de açılması ile…

Yurt genelinde gençlerin geleceğine ışık tutmuştur.

İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali sırasında eğitim-öğretime ara verilmiş…

Hiç mezun vermediği kurtuluş savaşı yıllarında…

Şehit ve gazi olan öğretmen ve öğrencileri ile… Gazi ünvanını hak etmiştir.

Cumhuriyet dönemine kadar Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerine eğitim hizmeti sunarak…

Cumhuriyet’in ilanından sonra ise, dönemin belediye Başkanı Dr. Behçet Uz tarafından…

Eski bir Rum kız mektebinin onarılması ile şimdiki yerine taşınmıştır.

Bir dönem okulda öğretmenlik yapan edebiyatımızın önemli ismi Halit Ziya Uşaklıgil..

19.Yüzyıl İzmir’inin bir kesimine ışık tuttuğu “Kırk Yıl” adlı eserinde…

Abdurrahman Bey’in kişiliğine, ailesine, eğitimine, İzmir İdadisinde yaptığı öğretmenliğine ve okul için yaptığı fedakârlıklara yer verirken…

“İzmir’de ruhça, fikirce bizimle beraber olan iki kişi vardı… Bunlardan biri okulun müdürü Abdurrahman Efendi idi… Bu kişi okulu yaptırmaktan başlayarak , öğretmen kadrosu kurmuş, adım adım önüne gelecek her türlü zorlukları ve zahmetleri, sabırla, güçlüklere dayanarak aşmış sonunda okulu beş yıllıktan yedi yıllığa, gündüzlülükten yatılılığa çıkarmıştı. Karşısında bulunan eski sisteme taraflı hocalar, bütün şehrin insanlarını arkalarına alarak türlü engeller çıkarırken o bir an bile bezginlik duymamış ve okulu gerçekten benzerleri arasında zamanın en yüksek bir eğitim kuruluşu derecesine çıkarmıştır.

Ders verenlerin de İzmir’de aydın ve etrafını aydınlatmaya güçleri yetecek kişilerden seçmiş olması onun çalışmasını taçlandıran Mesut bir başarı olmuştu” 

Abdurrahman Efendi de her zaman didinmeden yorgun fakat her zaman bu zafer kazandıran yorgunluktan memnun bir adamdı… Onun bunaldığı zamanlarda sinirlerini yatıştıran bir, bitkinlik tehlikesine karşı ruhuna kuvvet veren bir ilacı vardı…Yazı masasının önünde nasıl bir kağıt parçası rastlarsa ona elinin makineleşmiş hareketi ile durmadan yazardı: “Bu da geçer Ya Hu”

***

“Bu da geçer Ya Hu” diyerek… İdeallerinin peşinden koşarak…

Gaye-i emel ile geçen, elli yıla sığdırılmış kısacık bir ömür… 

Ve… Tüm zamanların geleceğini inşa eden Türk gençliği…

O gençliğin coşkulu sesi ile… Yıllardır göklere yükselen İzmir Atatürk Lisesi marşı…

“Bize iman veriyor hür vatanın hür sesi… Ebediyen var olsun İzmir Atatürk Lisesi…”

Kuruluş ülküsü çağdaş eğitim olan İAL… Ebediyen var olsun.

İnsanların fani olduğu bu alemde, isimlerin ve eserlerin baki olduğu inancı ve şuuru ile…

Değeri bizde mahfuz büyük dedemizin; ülkemize ve şehrimize yaydığı ışık…

Baki alemde üzerine nur olsun..

1888 yılından günümüze değin… Bir buçuk asra yakın bir zaman…

Türkiye’nin aydınlanma meşalesi olan bu efsane okulun; efsane kurucusunun isminin…

Şehrimin bir sokağında, bir bulvarında, belki körfezde süzülen bir vapurda ölümsüzleşmiş olduğunu görebilmek… 

Ancak… Geçmişin ayak izlerini takip etmekle mümkünmüş…

Geç de olsa… Gerçekleşen bu kadirşinas davranıştan dolayı…

Özbelge aile efradı olarak… Mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz.

İleri görüşlülüğü ve çağdaş aydınlanmaya olan inancı ile…

Şehrimize ve ülkemize paha biçilmez bir miras bırakmış bu kıymetli isme…

Çok gecikmiş olan bir vefa borcunu, büyük bir nezaket ve içtenlikle yerine getiren…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Tunç Soyer’e ve İBB Meclisine sonsuz teşekkürler.