GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Rifat ÖZER
YAZARLAR
16 Ocak 2022 Pazar

İmar işleri

Boğazdan haram lokma geçmezse eğer ;

Her şeyin bir şekilde telafisi olur da…

Hele de kul hakkı yemenin telafisi yoktur. Bu gibi sözleri çok kıymetlidir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun…

İmar konuları da… spekülasyona çok açık konulardandır. Hani ‘elin ağzı torba değilki büzesin’ diye bir sözü var ya… Öyle işte !

***

1852- 1870 yılları, Fransa’da III. Napolyon’un İmparatorluk dönemiydi… O zamanlar Paris,

küçük şehirler birleşkesi kentti. Merkezi de, neredeyse Ortaçağdaki halinin… aynısıydı!

Sürgün günlerinde Londra’dan çok etkilenen İmparator… Politikacı ve şehir plancısı olan Seine Valisi Baron Haussmann’ı, Paris’in Londra’laştırılması ile… görevlendirdi!

Hani bizim Başkanımız rahmetli İhsan Alyanak’ın Konak meydanını açması. Dönüşü daraltan Alsancak’taki kilisenin bahçesini köşeden yıkarak Papa’yı bile… kızdırması gibi!

Oda, eski dar sokakları yıkarak geniş caddeler, bulvarlar, parklar ve meydanlarla… Paris’in kentsel dönüşümünün % 60’a kadarını gerçekleştirdi… Ama spekülasyon sayesinde, günün moda deyimiyle, bir avuç rant ‘çetesi‘ oluştu… Vali de görevinden alındı!

Marksist Sosyolog Brezilyalı Fransız Michael Löwy, “Devrim Bir İmdat Frenidir” kitabında… Eleştirileri aktararak, bir yerinde şöyle diyor :

Bir söylentiye göre, Valinin eşi Madam Haussmann… şu ‘safça’ sözleri söylemişti :

“Çok tuhaf… satın aldığımız her gayrimenkulün önünden… sonradan bir ana yol geçiriliyor”!

***

Belediye meclislerinin gündemlerinde arsa satışları… önemli bir yer tutar. Bunlar da çoklukla İmar Yasasının 17. maddesiyle belirli statüdeki yerlerdendir.

İmar planına uygunluk için… Müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları bitişik komşularına satmak. Ama… müstakil inşaata elverişli imar parsellerindeki hisselerini, parselin diğer hissedarına satma… yetki/takdirinde olmak!

Bu arsaların satımı İmar Yasasının 17. maddesi özel hükmüne tabi olmakla, bir meclis kararını gerektirmiyor… Encümen kararı yeterli oluyor.

Ne varki, ötedenberi de meclisten geçiriliyor. Sanırım ‘çoğun içinde azı da vardır.’ Ya da ‘fazla mal göz çıkarmaz’ diye… Yararı da olmuyor değil hani... Büyük paylar için kimi zaman, alternatif düşünceyle kat karşılığı da veriliyor ki… Kamu daha kazançlı çıkıyor!

***

Özellikle İzmir deprem kuşağında bulunuyor. 30 Ekim 2020 depreminde… apartmanlar çöküyor. 117 can kaybı ile… acılar dinmiyor!

Şaka gibi de… İmar planlarında fayların yeri değiştirilemediğine göre! Deprem mağdurları için çözüm üretmek gerekiyor ki, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’da bunu söylüyor…

‘Göğün tapusu yok ki…’ Belediyelerin

depremde evleri yıkılan insanların derdini, emsal artışı yolu ile çözmeleri düşünülüyor...

İlgili yönetmelik ve 6306 sayılı yasadaki ‘risk’li yapıların dönüşümünden yola çıkılarak,

Tunç Soyer Başkan da böyle yapıyor…

Bayraklı Belediyesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu ile, % 10 tepki çeken inşaat artışı veriyor… Büyükşehir Meclisi de bunu revize ederek ; parsel bazlı başvurularda % 20, ada bazlı başvurularda ise, % 30 inşaat artışı veriyor. Yani elinde olanı kullanarak, olmayanı elde etmek istiyor ki… Dar kapılı da olsa, bir çözüm yolu buluyor!

***

Bu yolla deprem mağdurlarının imar ve maddi sorunları bir çözüme kavuşuyor ama… Kentsel dönüşümdeki güçlükler de sürüp gidiyor…

Eskilerde emekli ikramiyesi ile alınan evler, eskiyor… Ekonomik değerlerini yitiriyor. Orta halli insanların güç bela edinebildikleri dairelerin akıbeti de aynı oluyor. Oturanların çoğu artık yaşlandı. Asansör ihtiyacı da çoktandır… başladı!

En zengin olanı para da… çoğunda yok ki.

Bu fiyatlarla ve kredi faizleriyle yeni daire almak çok zor. Dönüştürerek yeniden yaptırabilmek de zor. Bina sahipleri de, yüklenicileri de, önlerini göremiyor ki…

İnsanlar hayatlarının sonuna doğru, yeniden kiracılığa dönme korkusu ile… yaşamamalı.

Ya da sonuna kadar, kredi borçlusu olarak yaşama riski… taşımamalı!

Diyeceğimiz… Kentsel dönüşümle ilgili de ;

Tunç Başkanın felsefesince esenliğe açılacak, Geniş kapılı… çözüm yolları gerekiyor!

İyi Pazarlar…