GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
YAZARLAR
17 Ekim 2023 Salı

Et krizini aşmak mümkün mü?

Uzun zamandır üretici etten ve sütten para kazanmıyor. Tüketici de fiyatları çok yüksek olduğu için kırmızı ete ve süte ulaşamıyor

KIRMIZI ET ve FİYATI NEDEN ÇOK YÜKSEK?

Başlıca  dört nedeni var.

Birincisi; kırmızı et ve sütte maliyetlerin yüksek olması.

Maliyetlerin yüksekliği  iki etmenden kaynaklanıyor. Birinci etmen; küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının besleme kaynaklarının başında gelen meralarımızın hızla azalması. İkincisi; kırmızı et açığının  artırılmasında sığır yetiştiriciliğinin öne çıkarılması.

Burada üzerinde durulması gereken nokta şu. Türkiye’de sığırda et üretiminin maliyeti yüksek. Çünkü, sığır yetiştiricisi mera ve çayırlarımızın  özelliği nedeniyle ot ihtiyacını mısır silajı ve yonca gibi yem bitkilerinden karşılamaya çalışıyor. Ancak su ve elektrik  paralı.

Üstelik beside ve   yetiştiricilikte fabrika yemi öne çıkarılmış durumda .

Fabrika  yeminin ham maddesinin nerdeyse  yarıdan fazlası ithalata(dövize) dayalı olduğu için de fabrika yemi fiyatları giderek artmakta. Dövizi denetleme olanaklı olmadığı için  de et  ve üretim maliyetleri giderek yükseliyor.

Araştırma sonuçlarına  göre;çiftçiler,5 puan üzerinden sorulan sorulara 4.90  puan olarak kaba ve kesif yem fiyatlarının  yüksek   olduğunu  ve 4.77 puan olarak yeterli mera alanı bulamadıklarını ifade etmişler.

İkincisi; üretici ile tüketici arasındaki pazarlama kanalının  uzun olması

Üreticiden başlayarak tüketici ya da hane halkına varıncaya çok sayıda  kişi ve gruplar var. Bunlar arasında;celepler,tüccarlar,komisyoncular,toptancı kasaplar,parekendeci kasaplar,toptancılar,et işletmecileri,hipermarketler,marketler sayılabilir. Her pazarlama kanalındaki aktörler  değiştikçe  fiyatlar yükseliyor ve tüketicinin ete ödediği fiyatın çok azı üreticiye yansıyor. En  iyimser rakam olarak ancak yüzde 20-30’u üreticiye yansıyor.

Piyasa az sayıda yetiştirici-kombinacı büyük işletmelerini  denetimine girmiş durumda.

Üçüncüsü;Hayvan sayısının nüfusa bağlı olarak  azalması

Söz  gelişi 40 yıl öncesi insan başına 1 koyun düşerken şimdilerde 3 insana  1 koyun düşüyor . Çünkü  küçük ve orta ölçekli işletme sayısı hızla azalmakta.

Dördüncüsü;hayvan başına verilen desteğin enflasyona göre artmaması.

On yıl öncesi hayvan başına 300TL destekle 20 çuval fabrika yemi alınırken, bugün verilen 500 TL ile bir çuval fabrika yemi alınıyor.

KIRMIZI ET ve SÜTTE MALİYETLERİ NASIL DÜŞÜRÜLEBİLİR?

Kısa ,orta ve uzun dönemde olmak üzere kırmızı et ve süt maliyetleri üç aşamada düşürülebilir.

Kısa Dönemde Ne Yapılmalı?

Türkiye tarım işletmelerinin büyük bir çoğunluğu, bu kapsamda sığır yetiştiricileri de , küçük ve orta ölçekli köylü işletmelerinden oluşuyor. TÜİK verilerine göre, büyükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin %83,7’sinin 20’den daha az hayvanı var.

Bu veriler  ve bölgesel farklılıklar da dikkate alınarak ilk aşamada;

•             Var olan küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenmeli. Bu kapsamda  5 yılı süreyle  20’den daha az sığırı olan köylü işletmelerinin mısır silajı ve yonca gibi yem bitkileri üretimi için, su  ve elektrik giderleri ile süt ineklerinden doğan erkek buzağıların besi süresince kesif yem giderleri karşılanmalı.

•             Koyun ve keçi yetiştiriciliği daha yüksek düzeyde desteklenmeli. Çünkü,Türkiye meraları kısa boylu ve seyrek olduğunda sığırdan daha çok koyun ve keçiye uygun.Bu nedenle koyun ve keçide kırmızı et maliyeti daha düşük.   

•             Koyun ve keçi eti tüketimi  özendirilmeli

Orta  ve Uzun Dönemde Ne Yapılmalı?

Ülke hayvancılığının bel kemiği olan doğal çayır ve meralarımız, 1940’lı yıllarda 44 milyon hektarla ülke topraklarımızın yarısından fazlasını kaplarken, günümüzde mera alanı dahil tüm otlakların kapladığı alan yaklaşık 14,5 milyon hektarın altına düşmüş.

Mera alanları yeniden kazanılmalı.

Mera ağırlıklı besleme olmaksızın su ve elektriğe bağlı yem bitkisi üretimi ve fabrika yemine dayalı bir yetiştirme ve besicilik  rejimi ile maliyetleri aşağıya çekmek olası değil.