GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Ayda ÖZEREN
YAZARLAR
29 Ekim 2022 Cumartesi

Cumhuriyetin 99 adı

Müzik Önerisi : Çav Bella – Grup Yorum

Cumhuriyetimizin doksan dokuzuncu yaşı kutlu olsun.

Çok daha yüksek sesle, dokunduğum ulaştığım herkesi arkama katarak, daha coşkulu daha heyecanlı daha tutkulu bayrak sallaya sallaya marşları haykıra haykıra kutlayacağım cumhuriyetimi bugün.

Gözlerimde durduramadığım göz yaşlarım, içimde sığdıramadığım minnet duygularım, zihnimde cumhuriyetin kazandırdıklarına olan hayretim ve onca devrimi değişimi o kadar kısa zamanda ve o şartlarda nasıl yapabildi şaşkınlığım ve Asrın Lideri Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğum hayranlığım!

Yaşama Hakkı!

Kadın ve erkeğin eşit, bağımsızlığın daimî, demokrasinin belirleyici, bilimin yol gösterici olmasını sağlayan Cumhuriyet!

Eğitim Hakkı!

Kadın ve erkeğin eşit fırsatlarla okula gidebildiği, yeni Türk harfleriyle okuma yazmayı kolaylaştırıp okur yazarlığı belirli bir zümreden tüm ulusa yayan, eğitimi Köy Enstitüleriyle ulaşılabilir kılan, bilim insanlarının çiftçinin sanayicinin ufkunu geliştiren platformlar oluşturan Cumhuriyet!

Din ve Vicdan Özgürlüğü!

Din, dil, ırk, mezhep bütün farkları ortadan kaldıran, eşit temsil eşit oy hakkı tanıyan, düşüncelerin özgürce tartışıldığı, inançların serbest olduğu, laikliğin mihenk taşı olduğu, fikri hür toplumun oluştuğu vicdanı temiz adaletin sağlandığı Cumhuriyet!

Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı!

Kadının adı dahi olmadığı topluma kadını hatırlatan, erkekler ile eşit kılınan, topluma ve yaşama ve hatta yönetime dahil olma fırsatı veren ve birçok cumhuriyetten önce Türk kadınını yücelterek tarihe damgasını vuran Cumhuriyet!

Sağlık Hakkı!

Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için doğru beslenme, giyim ve tıbbi bakım ihtiyacını karşılayan, maddi çıkarlar ve sosyal statü gözetmeksizin sosyal güvencelerden faydalandığı Cumhuriyet!

Özel Hayatın Gizliliği!

Halkın özel ve aile hayatının yasal güvence altına aldığı, her vatandaşın bu gizliliği korumasında devletin yanında olduğu ve özel yasalarla koruduğu Cumhuriyet!

Dilekçe Hakkı!

Halkın yönetimde söz hakkı olduğunu ve denetim mekanizmasında vatandaşın bulunmasını sağlayan şikâyet ve isteklerini yetkili makamlara KORKMADAN tereddüt etmeden iletebildiği Cumhuriyet!

Konut Dokunulmazlığı!

Belirli bir zümrenin başkaları söyledi diye değil herkesin kendi istedi diye kazançlarıyla helallikleriyle konut sahibi olabildiği, bir kişinin emriyle haneye tecavüzün öncesinde sorgusuz izinsiz destursuz yapılabildiği hallerden hane mahremiyetinin sağlandığı ve dokunulmazlığın yasalarla korunmaya alındığı Cumhuriyet!

Düşünce, Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü!

Bireylerin düşüncelerini özgürce dile getirebildiği, bu düşünceyi açığa vurabilmek adına bir araya gelebildikleri, farklı düşüncelerin özgürce bir arada barınabildiği Cumhuriyet!

Basın Özgürlüğü!

Sahip olunan en değerli en önemli özgürlüklerin başında da haber alma özgürlüğümüz geliyor. Basın özgür değilse hangi özgürlüklerin elimizden alındığını farkına varmamız mümkün değil.

Haber yoksa fikrin de yok! Fikrin yoksa özgürlüğün zaten yok!

Görüş ve düşüncelerin özgürce ele alınıp yazılabildiği, karşıt görüşlerin korkmadan tartışabildiği ortamları yaratan, görüş ve düşüncelerin basın aracılığıyla yayılabildiği Cumhuriyet!

Geçmiş 99 yıl, hatırlamak hatırlatmak lazım…Öyle kutlu olsun deyip geçiştirmemek lazım! Kaybetme lüksümüzün olmadığı bu haklarımızı her gün ant diye okumak lazım!

Cumhuriyetin 99 Adı var.

Sayarım tek tek. Ant gibi marş gibi şiir gibi sıralarım arka arkaya. Teklemeden tereddüt etmeden.

Özgürlük, egemenlik, çağdaşlık, eşitlik, fırsat eşitliği, laiklik, adalet, hak, hukuk, ahlak, ilim, bilim, sanat, tarih, teknoloji, gelişim, kalkınma, araştırma, medeniyet, soyadı, kıyafet, şapka, Türk Alfabesi, meclis, bağımsızlık, uygarlık, üretim, gençlik, hürriyet, vicdan, çocuk bayramı, spor bayramı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, türbe tekkelerin kapatılması, medreselerin kapatılması, takvimin değiştirilmesi, yeni rakamların kabulü, metrik ölçülerin kabulü, lakap ve unvanların kaldırılması, millet mekteplerinin açılması, öğretimin birleştirilmesi, Maarif Teşkilatının yapılandırılması, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Dil Devrimi, Üniversite Reformu, İzmir İktisat Kongresi, Aşarın Kaldırılması, Çiftçiliğin Özendirilmesi, Tarım Kredi Kooperatiflerin Kurulması, Kabotaj Kanunu, Sanayi Teşvik Kanunu, Toprak Reformu, Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması, Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu.

“Adımlarını, attığımız uygarlık ve yenilik adımlarına uydurmak istemeyenler ne talihsizdirler! Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitleri, kendilerinin zarara uğramalarından başka bir sonuç vermeyeceğine şimdiden emin olabilirler.”

1925 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri 1I, s. 223)

Cumhuriyetin adımları belli. O yoldan ayrılmayacağımıza ant içtik!

Haydi şimdi kutlamaya…Bayraklarımızla, andımızla…

Atatürk’ün devrimlerini ve Cumhuriyetin kazanımlarını bağıra çağıra hatırlatarak!