GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Ahmet Aydın AKANSU
YAZARLAR
19 Temmuz 2018 Perşembe

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nden ORMAN UYARISI

ORMAN bazıları için ne ifade ediyor bilmiyorum. Ancak benim için çok şey ifade etiğini ve ormanın önemini sayısını hatırlamadığım kadar yazdım.

Bu gün bir rapor açıklandı. Raporu açıklayan örgütün adını başlığa yazdım.

O örgütü bilmeyenler internetten öğrenebilirler. Raporun en çarpıcı tarafı; Dünyanın ormanları için sonun başlangıcı yakın. Yani ormanlık alanları tüketmeye çok az kaldı.

Rapor hükümetleri hem ormanların, hem de yaşam olanakları ormanlara bağlı olan insanların yararını gözeten kapsayıcı bir yaklaşım uygulamaya davet ediyor.  

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) yeni rapora göre, gezegen ve insanlara hasar verebilecek sonuçlardan kaçınmak için ormansızlaşmayı durdurma, ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlama, bozulmaya uğramış olan ormanları yeniden kazanma ve dünya çapında ağaçla kaplı alanı büyütmede yeni adımlar atılması gerekiyor.

Birçok ülkeden üst düzey yetkilinin katıldığı Dünya Ormanlarının Durumu 2018 raporunda FAO Genel Direktörü José Graziano da Silva yayınlandığı mesajında 2020 itibarıyla ormansızlaşmayı durdurma ve bozulmaya uğramış ormanları yeniden kazanma amacı olmak üzere, “Şu anda başlatılacak acil girişimlere ihtiyaç vardır”

UYARICI BAŞLIKLAR ŞÖYLE

**Ormanlar ve ağaçlar insanların geçimlerine sanıldığından çok daha fazla katkı sağlıyor ve gıda güvencesi, içme suyu, yenilenebilir enerji ve kırsal ekonomide hayati bir rol oynuyor. Gelişmekte olan ülkelerin kırsal kesimlerinde yaşayan ailelerin gelirlerinin ortalamada yaklaşık yüzde 20’sinin – ve çoğu yerde çok daha fazlasının – kaynağı olan orman ve ağaçlar, dünyadaki üç kişiden birinin de yemek pişirme ve ısınma için kullandığı yakıtı sağlıyor.

**Ormanların iklim değişimiyle mücadeleden biyoçeşitliliğin korunmasına, eşitsizliklerin azaltılması ile şehir yerleşimlerinin iyileştirilmesine kadar uzanan alanlardaki 2030 Gündemi hedefleri için ne kadar temel bir önem taşıdığını belgeliyor. Rapor ormanların insan hayatına yaptığı birçok katkıya dair somut kanıtlar sunarken, bu katkıların artırılması için ihtiyaç duyulan girişimlerin bir tablosunu da ortaya koyuyor.

**Orman kullanım hakları konusunda açıklık arz eden yasal çerçevelerin geliştirilmesinin önemi vurgulanırken, ormancılıkta yerel yönetişimin güçlendirilmesi çabalarının olumlu karşılandığı kaydediliyor. Rapor, ayrıca, sürdürülebilir hedeflere ulaşmada verimli ortaklıklar kurulmasının ve özel sektörle ilişkilerin rolüne dikkat çekiyor.

**Hem geniş bir ana programa, hem de bir dizi Dünya Orman Haftası yan etkinliğine ev sahipliği yapacak olan Ormancılık Komitesi toplantısının katılımcıları, ormancılık sektörünü etkileyen yeni politika ve teknik düzenlemeleri gözden geçirecekler. Bunlar arasında ormansızlaşmayı durdurma, ormanların sürdürülebilir yönetimi, bozulmaya uğramış ormanları yeniden kazanma ve dünya çapında ağaçla kaplı alanı büyütme konuları bulunuyor. Tartışılacak başlıklar arasında, ormanların gıda güvencesi ve beslenmeye katkısıyla ilgili faaliyetler ve bu faaliyetlerin iklim değişikliği bağlamında yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı da var.