GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Ege
11 Haziran 2024 Salı 09:21

Üzümün başkentinde sevindiren karar... Mahkemeden JES'e rest!

Türkiye’nin en verimli toprakları arasında yer alan Gediz Havzası’nda AK JEO isimli enerji şirketinin açmak istediği 6 jeotermal kuyusu ile ilgili mahkeme iptal kararı verdi. Bilirkişi raporunda proje ile ilgili yüzey ve yeraltı suları ile tarım alanları için önemli riskler oluşturabileceği vurgulandı.

Metehan UD/ EGEDESONSÖZ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Manisa’daki jeotermal enerji santralleri ile ilgili kararlar tek tek mahkemeden dönüyor.

Son olarak Kahramanmaraş merkezli Ak Jeo Enerji Şirketi’nin Manisa’nın Salihli ilçe sınırları içinde açmak istediği 6 adet jeotermal kaynak arama kuyusu projesini mahkeme hukuka aykırı buldu.

Salihli Çevre Derneği ve vatandaşlar tarafından açılan davada Manisa 2. İdare Mahkemesi,  bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda iptal kararı verdi. Raporda sondaj çalışması sırasında yüzey ve yeraltı suları ile tarım alanları için önemli riskler oluşturabileceği belirtildi.Rapordan projeye dair bulgular:

- PTD raporu ve eklerinde söz konusu etkinliğin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli olmadığı,

- Sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın (buhar +su) kimyasal özellikleri, akış testleri ve çevresel etkileri, sistemden salınacak gazların etkileri ve önlenmesi gibi konuların yeterli düzeyde açıklanmadığı, yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğu için söz konusu etkinlikte kamu yararı bulunmadığı

- Mevcut işletme şekli doğaya, toprağa veya tarıma bir yarar sağlama durumu bulunmadığı, aksine olumsuz etkilere neden olacağı,

- Söz konusu projenin Nihai Proje Tanıtım Dosyası incelendiğinde, jeofizik ile ilişkili sözcük olarak geçme dışında, herhangi bir bilgi, bulgu, veri, yorum ve benzeri ifadeye rastlanmadığı,

- PDT raporunda jeofizik ile ilişkili bilgi ve yorum bulunmadığından, yapılacak sondaj çalışmalarının Çevresel Etki Değerlendirme açısından sorunlar içerebileceği ve söz konusu sondaj işleminde kesilebilecek jeolojik birimler hakkında yeterli jeolojik ve jeofizik veri olmadığından, sondajlar sırasında yüzey ve yeraltı suları ile tarım alanları için önemli riskler oluşabileceği,

- PTD içeriğinde “akışkan kesinlikle alıcı ortama deşarj edilmeyecektir.” taahhüdünün gerçekleştirilebilmesi için test sularının yönetimiyle ilgili mühendislik olarak uygulanabilir bir yöntemin sunulmamış olması,

- Sondaj operasyonunda önemli rol oynayan sondaj çamuru havuzlarının kapasitesi olası riskler için düşük bulunması

- Sondaj faaliyetlerinin başarısına etki eden jeolojik formasyon tanımlamalarının detaylandırılmaması ve jeofizik verilerinin eksik olması da yürütülecek sondaj çalışmaları için risk teşkil edebileceği

6 KUYU AÇILACAKTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son olarak Ak Jeo Enerji Şirketi’nin Manisa’nın Salihli ilçe sınırları içinde 6 adet jeotermal kaynak arama kuyusu açması için ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı vermişti. Tarım arazilerinde yer ÇED sahasının etrafından üzüm bağları ve zeytinlikler yer alıyordu. Proje alanı aynı zamanda Büyük Ova Koruma Alanı kapsamında korunan alanlar arasında. Köylüler, bilirkişi keşfi sırasında yaptıkları eylem ve taşıdıkları dövizlerle projeye karşı çıkmıştı.