GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Burak OĞUZ
YAZARLAR
8 Ekim 2017 Pazar

Türkiye, borçlanmaya devam ediyor

Devletler, kamu ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyduğu parayı da en temel kaynak olan vergiler ile karşılar.

Yapılacak harcamalar ve elde edilecek gelirlerBütçe” dediğimiz kanun ile belirlenir.

Bütçenin denk olması esastır. Yani kamu harcamaları, kamu gelirleriyle karşılanacak ve bütçe açık vermeyecektir.

Gelirleri giderlerini karşılamadığı için Türkiye bütçesi sürekli açık vermektedir.

Bunun için de harcamaların finanse edilmesi gerekir. Harcamaların finanse edilemediği durumlarda borçlanmaya gidilebilir. Ancak, devletin borçlanması kanunlarla olur.

4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 5. Maddesine göre “bütçe kanununda belirtilen başlangıç ödenekleri toplamı ile tahmin edilen gelirler arasındaki fark miktarı kadar net borç kullanımı yapılabilir.

Borçlanma limiti değiştirilemez. Ancak borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, bu limit yıl içinde en fazla yüzde beş oranında artırılabilir. Bu miktarın da yeterli olmadığı durumlarda, ilave yüzde beş oranında bir tutar, ancak Müsteşarlığın görüşü ve Bakanın teklifi üzerine BKK ile artırılabilir. Bütçenin denk olması durumunda da borçlanma, anapara ödemesinin en fazla yüzde beşine kadar artırılabilir.

Dağıtılan KGF’ler, KOSGEB destekleri, teşvik ve hibeler, ötelenen vergi ve SGK prim borçları, tahsil edilemeyen kamu alacakları bütçe dengesini bozmuş durumda. Görünen o ki, Türkiye içinden geçtiği olağanüstü şartlarda daha çok finansmana ihtiyaç duyuyor. İç kaynaklardan karşılanamayan finansman ihtiyacı için de tek yol borçlanma gözüküyor.

Buna göre;

2017/10841 BKK ile “2017 yılı için yüzde beş oranında artırılan net borçlanma limitinin ilave yüzde beş oranında artırılması kararlaştırılmıştır.

Ekonomi yönetimi güçlü Türkiye istiyorsa bir an önce popülist politikaları bırakmalı ve kamudaki kaynak israfına son vermelidir. Kamu kaynakları verimli kullanılmalı, yatırımcıların önündeki bürokrasi engeli kaldırılmalı ve teşvik mevzuatı acilen sadeleştirilerek, tek bir çatı altında toplanmalıdır.