GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Hüseyin ASLAN
YAZARLAR
8 Temmuz 2019 Pazartesi

İYTE Rektörü Prof. Dr. Baran İzmir'den destek bekliyor

Yükseköğretim Kurulu tarafından Ege Bölgesi’nin tek, ülkemizin de 10 araştırma üniversitesinden biri seçilen İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran’ı Üniversite’nin Urla Yerleşkesi’nde ziyaret ederek çalışmaları ve kısa sürede Üniversiteye kazandırdığı dinamizm hakkında bilgi aldım.

Ülkemizin tek Yüksek Teknoloji Enstitüsü olan İYTE, bilimsel ve teknoloji alanında ileri düzeyde ve %100 İngilizce eğitim ve araştırma yaparak topluma azami düzeyde katkı sunma hedefinde emin adımlarla ilerlemektedir.

 “Yenilikçi ve Girişimci Üniversiteler Endeksi”nde üst sıralarda yer alan İYTE, bünyesinde bulundurduğu “Teknopark-İzmir” vasıtasıyla sunduğu AR-GE (Araştırma-Geliştirme) olanakları ile katma değeri yüksek bilgi ve ürün üretilmesinde “katalizör” görevini üstlenmiştir. Bu bağlamda anahtar bir role sahip İYTE “İnovasyon Merkezi”nde ulusal ve uluslararası girişimciliği destekleyerek girişimcilerin fikirlerini “inovatif=yenilikçi” ürünlere dönüştürmelerinde gerekli tüm hizmetleri sunmaktadır.

İYTE, uluslararası saygın kurumlarda eğitim almış başarılı akademisyen kadrosuyla “nitelikli” mezunlar vererek toplum için ““rol model lider”” bireyler yetiştirmektedir. Öte yandan; günümüzün en gelişmiş teknik üniversite modeline sahip İYTE, Üniversite-Sanayi iş birliği kanalıyla, mezuniyet öncesi ve sonrasında öğrencilerin “kariyer planlaması” yapmalarına da öncülük etmektedir.

İYTE, yenilikçi eğitim performansının yanı sıra öğrencilerine doğa ile iç içe “kaliteli” bir ekosistem de sunmaktadır.

YENİLİKÇİ-VİZYONER, KÜRESEL ÖLÇEKTE REKTÖR: PROF.DR. BARAN
ODTÜ’lü, genetik bilimci, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, rektörlük görevine paralel olarak İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dünya Bilimler Akademisi Genç Üyeler Ağı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşmiş Milletler’in gelişme ilkelerini gerçekleştirmek üzere kurulan Gelişen Ülkeler Mühendislik ve Teknoloji Akademisi kurucu üyeliği, Dünya Genç Bilim İnsanları Organizasyonu üyeliği ve Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Programı Bilim Kurulu üyeliği gibi önemli görevleri de yürütmektedir. Rektör Baran, daha önce de TUBİTAK Danışma ve Yürütme Kurulu Üyeliği (2010-2015),, Türkiye Bilimler Akademisi Kanser Çalışma Grubu üyeliği (2013-2015),, Dünya Ekonomi Forumu Yılın Genç Bilim İnsanı Program üyeliği (2013-halen);, Küresel Genç Akademi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2014-2017) ve Bakü Hümanitar Forum Üyeliği gibi önemli görevleri de sürdürmüştür..

Rektör Baran, bilim, bilim politikaları ve bilim diplomasisi gibi alanlarda dünyanın farklı ülkelerinde ve önemli toplantılarında 250’nin üzerinde konferans vermiş ve yaptığı çalışmalar dolayısı ile 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası bilim ödülü ve onur belgesi almış bir bilim insanıdır.

İYTE’nin Urla’da yer alan Yerleşkesi’nde bizi konuk eden 40 yaşındaki genç, yenilikçi, vizyoner, atak, kararlı ve ufku açık ve Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, bu göreve yaklaşık 8 ay önce atandı. Göreve geldiği günden beri gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarını bizimle paylaşan Rektör Baran, İYTE’nin hedeflerine en kısa sürede ulaşabilmesi için daha fazla kaynak yaratmaya ihtiyacı olduğunu ve bu konuda İzmir’den destek beklediğini özellikle altını çizerek vurguladı.

Rektör Baran, “1003 kodlu büyük ölçekli TUBİTAK projelerine yapılan 1577 başvuru içerisinden desteklenen 74 projeden 4’ünü İYTE’li öğretim üyelerinin aldığını, Türkiye’de en fazla Avrupa Birliği fonlarından destek alan Üniversite olduklarını ve dünyanın farklı ülkelerinden saygın üniversitelerle önemli iş birlikleri yaptıklarını” söyledi.

REKTÖRÜN 8 AYLIK FAALİYETLERİ
Rektör Baran tarafından 8 ayda projelendirilen ve hemen hemen tamamlanan bazı projeler:

•           Enstitümüzde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan dört 4 adet yeni Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması,

•           Yeni kurulan Endüstriyel İlişkiler Koordinatörlüğünü vasıtasıyla, İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi Ar-Ge merkezleri ve sanayii ile yakın iş birliklerinin geliştirilmesi,

•           Amerika Birleşik Devletleri’nin en başarılı üniversitelerinde konferanslar vererek tersine beyin göçü ile Türk ve yabancı uyruklu bilim insanlarının İYTE’ye davet edilmesi,

•           Tüm araştırma merkezlerinin tek bir çatı altında toplanması, uluslararası alanda da öğrenci ve araştırmacıların faydalanabileceği ve çok yakın bir zamanda UNESCO tarafından tanınması için başvurulan Tümleşik Araştırma Merkezlerini’nin (TAM) kurulması,

•           Öğrencilerimizin barınma olanaklarının artırılması ve onlara daha iyi bir yaşam standardının sağlanması,

•           İYTE'ye toplu ulaşımın süreklilik kazanması ve kolaylaşması adına çalışmalar yapılması,

•           Ülkemizin sayılı kütüphanelerinden olan İYTE Kütüphanesinin yeniden düzenlenerek kapasite arttırımı için gerekli düzenlemelerin yapılması.

•           İYTE tanıtım komisyonunun oluşturulması ve lise öğrencilerine yönelik aktif tanıtım girişimleriyle üsttün başarılı öğrencilerinin İYTE’ye kazandırılması,

•           Dünya standardında bir çocuk üniversitesinin İYTE’ye ve dolayısı ile İzmir’e kazandırılması için girişimlerin yapılması ve modern bir anaokulu açılması,

•           Artan yemekler dahil olmak üzere kampüsümüzde oluşan atıkların tamamının “sıfır atık” projesi kapsamında geri dönüşüme kazandırılması, 

•           Akademik yazı merkezinin kurulması,

•           Günde 1,5 ton su arıtarak öğrencilerimize “ücretsiz” su hizmeti verecek anıtsal bir çeşme inşa edilmesi (bu her öğrencimiz için ayda 125-150 TL burs anlamına gelmektedir),

•           Kampüste bir ambulans istasyonunun kurulması.

•           Enstitünün uluslararasılaşma stratejisinin geliştirilmesi,

•           Lise öğrencilerine yönelik bilim kamplarının düzenlenmesi,

•           Teknoparkın önemli oranda büyütülmesi ve

•           Kampüs alanımızda bulunan Atatürk heykelinin yenilenmesi ile ilgili çalışmalarımızdır.

İzmir’in ve ülkemizin uluslararası arenada bir markası olabilmesi adına İYTE’nin büyük hayalleri ve projeleri vardır. Rektör Baran, ortak aydınlık geleceğimiz adına bu hedeflere ulaşabilmemiz için İzmir’den destek beklediklerini ve İzmir’i daha iyiye taşımak adına her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etmektedirler.   

Sonuç olarak: Enerjik, yenilikçi, ufku açık ve vizyoner Rektör Prof. Dr. Baran’ın sesine kulak verelim; Ülkemizin, Ege’nin ve İzmir’in gözbebeği Üniversitenin projelerini destekleyelim.