GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Rifat ÖZER
YAZARLAR
10 Mayıs 2020 Pazar

Bedevi kurnazlığı

Sami dillerde... arab kelimesi çöl manasına gelirdi.

Çölde yaşayanlara da eski devirlerde bedevi... denirdi !

 

Yani...Çölde, sahralarda, vahalarda, develeriyle konar göçer halde yaşayan Araplara verilen ad... Bedevi !

Yerleşik halde yaşayanlara verilen ad... Hadanet !

 

Ancak Milattan sonra... yerleşik hayat yaşayan Araplar için de... Bedevi kelimesi kullanılmaya başlamıştı !

 

Kur’anda ise... birbirinden ayrılmıştı :

Çölde göçebe olarak yaşayanlar,

a’rab (bedevi) olarak adlandırılmış,

köy ve şehirlerde yaşayanlar ise,

arab olarak... adlandırılmıştı.

 

Bedeviler... hayvan yetiştirerek, avlanarak, ticaret yaparak geçinirlerdi. Yine geçim için deve ve yiyecek çalar, fidye için de kadın ve çocukları kaçırmaya yönelik, komşu köy ve şehirlere, kervanlara, baskınlar düzenledikleri de... olurdu !

 

Ayetlerde de, Hadislerde de bu yüzden

çok eleştirilirlerdi...

 

Müslüman olunca da Medine’ye

hicret etmeleri istenmiş... Cihad ile de görevlendirilmişlerdi.

 

Hz. Peygamber, 622’de Medine’ye hicretten sonra...

Kadınları, insan toplumu içinde görmeyen cahiliye devrine... son vermişti !

 

Medine Site Devleti’ni de kurdu.

Kur’anın genel evrensel kurallarını uyguladı. Siyasi kurallar da koydu...

 

Bedeviler de savaşlara katıldılar.

Şehirlere de yerleştiler...

İslamın önemli bir parçasını oluşturdular.

Arap yarımadasındaki bedevi nüfusunu da bu yolla azalttılar !

 

Zaten, 2009 da AB’ye devredilen,

AET ekonomik plancılarına göre, yüzyılın sonuna kadar köylü kalmayacak...

Belki Bedeviler de !

 

Bedevilerden korkulduğu için... devlet bile kurulamamıştı da,

İmdatlarına.... İngilizler yetişmişti !

 

Thomas Edvard Lawrence...1.Dünya Savaşında Orta Doğu’da faaliyetleri ile tanındı... Cerablus’a da geldi.

Bir kısım Arapları peşine taktı.

Bağımsızlık, ganimet ve altın vaad etti !

Osmanlı’ya karşı ayaklandırmayı başardı.

Osmanlı’da Arap coğrafyasını 1918’de terk etti !

 

1919’da Albay olarak terhis olunca, ülkesine geri döndü ama...

Sömürgeler Bakanı Winston Churchill’in, Arap işleri danışmanı olarak 1921’de yeniden Orta Doğu’ya geldi...

 

100 yıl kadar önce bölgenin sınırlarını Cerablus’ta çizdi deniyor ama,

Kimisi de cetvel... Gertrude Bell’in elindeydi diyor !

 

Agatha Chistie çok güzel bir kadındı !

Şark Ekspresi Cinayeti adlı kitabını da,

Lawrence’nin buradaki evinde yazmaya başladı...

Ancak fazla vakit bulamadı ki,

İstanbul’da Pera Palas’ta... bitirebildi !

 

Menchu’nun doğruluğuna da yemin ettiği, Olga Tokarczuk’un...’Koşucular’kitabından bir bedevi öyküsü ile bitirelim...

 

Yüzlerce yıldır çölde yaşayan bir bedevi kabilesi vardı.

Hristiyan ve Müslüman kabileleri arasında yaşıyordu... Onlardan çok şey öğrenmişti !

 

Kıtlık olduğunda, susuzluk olduğunda,

ya da bir tehditle karşılaştığında,

hemen bu yerleşik kabilelerden yardım istemek için, elçi gönderirlermiş.

 

Ama, daha önce de... bu kabilelerin adetlerini öğrenmek için gizlice birini gönderirlermiş !

Oda, çalıların ardından gözlemlerde bulunur,

Seslerden, kokulardan, giysilerden bu insanların... Hristiyan mı, yoksa Müslüman mı olduğunu anlarmış !

 

Bunun haberi ile döndüğünde... hemen heybelerdeki gerekli aksesuarlar çıkarılır, Aynı dine inanır gibi kendilerini gösterir,

İstekleri geri çevrilmez,

Vahayı sorunsuzca... geçerlermiş !

 

Kurnazlık... akıllılık mı ?

 

EvdeKal.

İyi Pazarlar...