GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Yerel Yönetimler
16 Aralık 2017 Cumartesi 13:03

İzmir'in 'tarihi proje'sine yargı müjdesi!

Ankara 1. İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'İzmir Opera Binası Yapılması' ihalesini iptal eden Kamu İhale Kurumu (KİK) kararını iptal etti. Danıştay'da temyiz yolu açık olan bu karardan sonra ihaleyi kazanan konsorsiyum, 2018 yılında Opera binası inşaatına başlayabilecek.

İzmir'in kültür ve sanata katkı olacak en büyük yatırımlarından biri olması beklenen ancak ihale iptalleri nedeniyle ne zaman başlayacağı belli olmayan Karşıyaka Mavişehir'de yapılacak İzmir Opera Binası'nın yapımının önü açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık 2016 tarihinde yaptığı, ancak geçerli teklif olmadığı gerekçesiyle iptal edilen ilk ihalesinin ardından 2017 yılı Nisan ayında yapılan ve Mayıs ayında sonuçlanan ikinci ihalesini Çağdan Mühendislik-Waagner-Bıro Austria Stage Systems AG Konsorsiyumu 429 milyon TL teklifle kazandı.

Ancak, ihaleyi kaybeden Yenigün İnşaat -Deda Perde Sistemleri İnşaat Konsorsiyumu ihale sonucuna sekiz iddiayla itirazda bulundu. KİK, bu iddialardan biri olan Waagner-Bıro Austria Stage Systems AG'nin iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'na aykırı olduğu gerekçesiyle firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ve bu kapsamda ihalede geçerli teklif kalmayacağı için de ihalenin iptaline karar verdi. KİK'in iptal kararının içeriğinde, firmanın iş deneyimiyle ilgili sunduğu ve devam eden işle ilgili belgede işin bitim tarihine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemesi gerekçesiyle belgenin iş deneyiminin değerlendirilmesi amacına yönelik olarak kulanabilecek nitelikte olmadığı sonucuna varılması yer aldı.

İŞ DENEYİM BELGESİNİ KABUL ETTİ
İhaleyi kazanan konsorsiyum KİK kararının iptali için dava açtı. Ankara 1. İdare Mahkemesi'nde görülen dava 7 Aralık'ta sonuçlandı. Mahkeme, iş deneyim belgesi talep edilmesindeki amacın, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili daha önceki tecrübesinin ispatlanması olduğuna, Yönetmelik'teki maddelerin de bu amaca yönelik koyulduğuna dikkat çekti. Waagner-Bıro firmasının itiraz konusu iş deneyimine konu olan sözlemesinde işin yüzde 85'nin sağlandığı, ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı, bu bedelle bitmediği için iş artışına gidildiği ve işin 2017 yılının sonunda bitirilmesinin planlandığını belirten Mahkeme, bu sebeple ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyiminin kabul edilmesi gerektiğinin anlaşıldığını belirtti.

Mahkeme, mevzuat hükümlerinde, iş deneyimi için sunulan belgelerin mutlaka işin bitirildiği anlamına gelen 'iş bitirme belgesi' niteliğinde olmasını zaruri kılmayıp işin yüzde 80 oranında kusursuz olarak bitirilmiş olması halinde devam eden işleri de kabul ettiğini, bu durumda iş bitirme belgesi değil iş durum belgesi vasfında olduğunu, kesin bitirme tarihinin yazılı olmamasının deneyim belgesinin bu vasfını ortadan kaldırmadığını, belge iş durum belgesi olduğu için de doğal olarak muhtemel bitim tarihinin yazılması gerektiğine işaret etti. Belge'de "işin 2017 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır" şeklindeki ibarenin işin muhtemel de olsa bitrim tarihine dair belirlenebilir bir anlam taşıdığını belirten Mahkeme, "Borçlar Kanunu ve Borçlar Huku'nun genel kural ve ilkelerinden 2017 yılı sonunun 31 Aralık 2017 tarihi olduğu ve ifadenin belirli bir tarihi işaret ettiği sonucu çıkmaktadır. Yani iş deneyim belgesinde iş bitirilmiş olmasa da belgede kesin bir tarih belirtilmesi zaruretinin mevcut olduğu şeklindeki bir yorum kabul edilse dahi olayımızdaki belgede şekil şartı yerine gelmiş olmaktadır" görüşüne kararda yer verdi.

KİK KARARINI İPTAL ETTİ
İzmir Ankara 1. İdare Mahkemesi, ihaleyi kazanan iş ortaklığının sözleşmeye istinaden düzenlenen iş deneyim belgesinin, yapılan ihalelerde iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla kullanabileceğinden ve iş deneyim belgesi bu haliyle geçerli olduğu gerekçesiyle, aksi yöndeki KİK kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle de dava konusu KİK kararının iptaline karar verdi. Mahkeme, kararın temyizi için 15 gün içinde Danıştay'a başvurulabileceğini de belirtti.

İNŞAATIN 2018'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Bu mahkeme kararına göre KİK, iptal ettiği ihalenin geçerli olduğu yönünde işlem yapacak. Yeni kararın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşmasından sonra ise belediye yüklenici konsorsiyuma yer teslimi yapacak. Opera binası inşaatı, 2018 yılı içinde başlayacak. Danıştay'a yapılacak olası temyiz başvurusu durumunda belediye buradan çıkacak sonucu da bekleyip beklememe konusunda bir karar verecek.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Karşıyaka'daki arazide yapılacak opera binası, Cumhuriyet tarihinde, opera sanatına özel olarak inşa edilen ilk tesis olacak. Ulusal mimari yarışma yöntemi ile elde edilen proje kapsamında, 1435 kullanıcı kapasiteli ana salon ve sahnesi, 437 seyirci kapasiteli küçük salon ve sahnesi ile prova salonları, opera bölümü, bale bölümü bulunuyor. 73 bin 800 metrekarelik inşaat alanına sahip olan tesiste 350 seyirci kapasiteli avlu - açık performans alanı, atölyeler ve depolar, ana hizmet birimleri, idare bölümü, genel tesisler, teknik merkez ve 525 araçlık otopark yer alıyor. Opera binası, başta sahne tasarımı olmak üzere teknik donanım anlamında Avrupa'daki örnekleri arasında öne çıkacak. Fuayesinde kitapçı, opera dükkanı, bistro ve bilet gişesi yer alacak. Fuayenin önünden geçen yol üzerinde otopark, toplu taşım durağı, araba ve taksi cepleri düzenlendi. Denize bakan meydan ve caddeden iki ayrı girişi bulunuyor. Opera binasının ayrıca tramvay hattı bağlantısı da olacak. Opera binası sadece temsil günleri değil, günün her saati aktif kullanılacak şekilde tasarlandı. (DHA)