GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Yerel Yönetimler
11 Eylül 2019 Çarşamba 08:56

İzmir’in 5 yıllık maliyet hesabı: 50 milyar TL harcanacak!

Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan amaç ve hedefler bölümlerinin yıllara göre tahmini maliyetleri hesaplanırken 2024 yılı itibariyle toplam giderin 50 milyar 100 milyon 329 bin 272 TL’ye denk geldiği belirtildi. Bunun yanında faaliyet ve projelerin içeriğine dair bilgiler verilirken tespitlerin de yapıldığı görüldü. Raporda risklere de yer verilirken ihtiyaçlara dair veriler sunuldu.

Mehmet İŞLER /EGEDESONSÖZ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimleriyle göreve gelmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer bir taraftan da 2020-2024 stratejik planlarını hazırlama noktasında süreci başlatmıştı. Arama konferanslarıyla İzmirlilerden gelecek talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Başkan Soyer öte yandan ilçe belediye başkanlarıyla da istişare toplantıları düzenledi.

Soyer kentin önümüzdeki yıllarını sağlıklı bir iletişim eşliğinde planlamanın gerekli olduğuna her fırsatta vurgu yapıyor. Gelinen aşamada Eylül ayı meclis oturumuna ESHOT, İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planları’nın taslak dosyaları getirildi. 3 kurumun yeni süreçte kente vereceği hizmetler için tespit ve çalışma kısmında olduğu belirtilirken tüm planların Ekim ayında son şeklini alması bekleniyor. Raporlar incelendiğinde ortaya birbirinden önemli tablolar çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıllık süreçte yapmak istediği amaçlar 7 başlık altında sunuldu. Ayrıca amaçların her birinin yıllara göre maliyet tahminleri de açıklandı.

BİRİNCİ AMAÇ: 14 MİLYAR 712 MİLYON 382 BİN 155 TL
 ‘Herkesi kapsayan sürdürülebilir bir altyapı oluşturmak’ başlığı kapsamında ‘Kent ekonomisine katkı sunacak şekilde sürdürülebilir bir kent altyapısı inşa edilecek’ bölümü için 10 milyar 355 milyon 303 bin TL’lik, ‘Yerleşim alanları planlı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilecek veya yeniden yapılandırılacak’ kısmına 1 milyar 150 milyon 232 bin 602 TL’lik, ‘İl genelinde iklim dostu yeşil alanlar ağı oluşturulacak’ bölümüne 3 milyar 206 milyon 846 bin 552 TL’lik bir bütçe ayrıldı.

İKİNCİ AMAÇ: 12 MİLYAR 795 MİLYON 148 BİN 915 TL
‘İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek’ başlığıyla ikinci amaç olarak yer alan kısımda da önemli veriler görüldü. ‘Toplu ulaşım, ekonomik, enerji etkin, adil, konforlu, yaygın ve herkes için erişilebilir hale getirilecek’ hedefi için 8 milyar 831 milyon 376 bin 871 TL’lik, ‘Ulaşım türleri arasında birbirinin hareket kabiliyetini kısıtlamayan ve farklı seçeneklere izin veren sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturulacak’ hedefine 2 milyar 599 milyon 137 bin 481 TL’lik, ‘İnsanların ve tüm canlıların sağlıklı olmaları desteklenecek’ kısmına 1 milyar 271 milyon 487 bin 21 TL’lik, ‘Herkesin güvenilir, sürdürülebilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi desteklenecek’ bölümü için 93 milyon 147 bin 541 TL’lik bir tahmini maliyet uygun görüldü.

ÜÇÜNCÜ AMAÇ: 1 MİLYAR 423 MİLYON 817 BİN 828 TL
‘İzmir ekonomisini, yenilikçi ve girişimci bir ekosisteme kavuşturmak ve şehrin coğrafi karakterine yaslanarak geliştirmek’ adını taşıyan amaçta yer alan ‘İzmir’in yeni yatırımların, teknolojik inovasyonların ve yaratıcı sanayilerin cazibe alanı haline gelmesi için uygun bir ekosistem oluşturulacak’ hedefi için 55 milyon 845 bin TL’lik, ‘Yerel, ulusal ve küresel ortaklıklar ve farklı sektörler arasında uyumun teşvik edildiği bir iklim yaratılacak’ kısmına 97 milyon 199 bin TL’lik, ‘Herkes için tam zamanlı, üretken ve yenilikçi bir iş ortamı sağlanacak ve yoksulluğun İzmir’deki her türlü şekli azaltılacak’ hedefi için 308 milyon 720 bin TL’lik, ‘Gıda güvenliği sağlanacak, beslenme iyileştirilecek ve sürdürülebilir tarım desteklenecek’ kısmına 729 milyon 61 bin 21 TL’lik, ‘İzmir’in tanıtım ve turizmi desteklenerek, dünya ölçeğinde bir buluşma merkezi olması sağlanacak’ bölümü için 232 milyon 992 bin 807 TL’lik bir tahmini bütçe ayrıldı.

DÖRDÜNCÜ AMAÇ: 5 MİLYAR 78 MİLYON 650 BİN 852 TL
‘İzmirlileri kendilerine dair kararlara katabilmek, kararları şeffaf ve denetlenebilir hale kavuşturmak ve kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek’ amacı içinde kalan ‘Barışçıl ve herkesi kapsayan toplumsal mutabakat teşvik edilecek, herkesin adalete erişimine destek verilecek, insanların ve tüm canlıların haklarının savunulmasına destek verilecek’ hedefi için 15 milyon 520 bin TL’lik, ‘Kent yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği desteklenecek, kadınların toplumdaki konumu güçlendirilecek; çocuklara, gençlere ve tüm dezavantajlı topluluklara eşit yaşam hakkı sağlanacak’ kısmına 425 milyon 933 bin 893 TL’lik, ‘İzmir’in ürettiği değer ve refahı şehrin tüm mahalleleri ve köylerinde dengeli bir şekilde dağılacak’ hedefi için 688 milyon 146 bin 210 TL’lik, ‘Güvenliğin, huzurun ve kent hakkının korunduğu bir toplumsal ortam oluşturulacak’ kısmına 3 milyar 450 milyon 725 bin 204 TL’lik, ‘Sürdürülebilir kentsel ekosistem yönetimi ve verimliliğini katılımcı bir dijital dönüşüm aracılığıyla geliştirmek’ kısmı için 498 milyon 280 bin 545 TL’lik bütçe ayrıldı.

BEŞİNCİ AMAÇ: 3 MİLYAR 464 MİLYON 893 BİN 973 TL
‘İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek’ başlığıyla sunulan beşinci amaçta yer alan ‘Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirilecek’ hedefi için 3 milyar 65 milyon 358 bin 950 TL’lik, ‘İklim değişikliği ve bunun etkilerine uyumlanmak için tarım ve enerji başta olmak üzere tüm alanlarda harekete geçilecek’ bölümüne 38 milyon 598 bin TL’lik, ‘İzmir Körfezi ile tüm kıyılar ve denizler korunacak ve sürdürülebilir şekilde kullanılacak’ kısmına 272 milyon 687 bin 23 TL’lik, ‘Tarım alanları, ekosistemi koruyacak şekilde geliştirilecek; doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin kaybı durdurulacak’ hedefi için 88 milyon 250 bin TL’lik bir kaynak ayrıldı.

ALTINCI AMAÇ: 3 MİLYAR 247 MİLYON 953 BİN680 TL
‘İzmir’i yaşayarak öğrenmenin dünyadaki öncü noktalarından biri yapmak ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıktığı bir kent iklimi oluşturmak’ başlığı kapsamındaki ‘Tüm insanların kapsayan, yenilikçi, eşit, kaliteli ve yaşayarak öğrenme imkanları sağlanacak ve herkes için hayatları boyunca öğrenme fırsatları desteklenecek’ hedefi için 440 milyon 313 bin 100 TL’lik, ‘Kurumsal kapasite ve işleyiş daha etkin, ekonomik ve verimli hale getirmek’ kısmına 2 milyar 807 milyon 640 bin 580 TL’lik bir bütçe ayrıldı.

YEDİNCİ AMAÇ: 1 MİLYAR 948 MİLYON 883 BİN 457 TL
‘İzmir’i yeniden Ege, Akdeniz, ve dünya kültürlerinin üretim alanlarından biri haline getirme’ başlığı altında yer alan ‘Kültür ve sanat üretiminin yaşamın tüm alanlarıyla buluştuğu bir sosyal iklim oluşturmak’ hedefine 866 milyon 725 bin 165 TL’lik, ‘İzmir’in kadim kültür varlıkları korunarak yeniden yaşamın bir parçası haline getirilecek’ kısmı için 601 milyon 339 bin 449 TL’lik, ‘İzmir, dünya kültür ve sanatların buluşma noktası haline gelecek’ bölümüne 480 milyon 818 bin 842 TL’lik tahmini maliyet öngörüldü.

DEV MALİYET HESABI: 50 MİLYAR!
Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan amaç ve hedefler bölümlerinin yıllara göre tahmini maliyetleri hesaplanırken 2024 yılı itibariyle toplam giderin 50 milyar 100 milyon 329 bin 272 TL’ye denk geldiği belirtildi. Bunun yanında faaliyet ve projelerin içeriğine dair bilgiler verilirken tespitlerin de yapıldığı görüldü. Raporda risklere de yer verilirken ihtiyaçlara dair veriler sunuldu.

2020 YILI BÜTÇESİ 5 MİLYAR 870 MİLYON TL!
Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı genel bütçesinin 5 milyar 870 milyon TL, 2021 yılı bütçesinin 6 milyar 780 milyon TL, 2022 yılı bütçesinin 7 milyar 802 milyon TL, 2023 yılı 8 milyar 923 milyon TL, 2024 yılı bütçesinin ise 10 milyar 278 milyon TL olacağı belirtildi. Tüm gelir kalemleri ve borçlanma durumları da göz önünde bulunduğunda 4 yıllık toplam kaynağın 53 milyar 118 milyon TL olabileceği aktarıldı.