GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Yerel Yönetimler
11 Eylül 2019 Çarşamba 09:04

İZSU’nun stratejik planı için 17 milyar TL gözden çıkarıldı!

İZSU için hazırlanan amaç ve hedefler bölümlerinin yıllara göre tahmini maliyetleri hesaplanırken 2024 yılı itibariyle toplam maliyetin genel yönetim giderleriyle birlikte 17 milyar 81 milyon 389 bin 937 TL olması bekleniyor.

Mehmet İŞLER /EGEDESONSÖZ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimleriyle göreve gelmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer bir taraftan da 2020-2024 stratejik planlarını hazırlama noktasında süreci başlatmıştı. Arama konferanslarıyla İzmirlilerden gelecek talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Başkan Soyer öte yandan ilçe belediye başkanlarıyla da istişare toplantıları düzenledi.

Soyer kentin önümüzdeki yıllarını sağlıklı bir iletişim eşliğinde planlamanın gerekli olduğuna her fırsatta vurgu yapıyor. Gelinen aşamada Eylül ayı meclis oturumuna ESHOT, İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planları’nın taslak dosyaları getirildi. 3 kurumun yeni süreçte kente vereceği hizmetler için tespit ve çalışma kısmında olduğu belirtilirken tüm planların Ekim ayında son şeklini alması bekleniyor. Raporlar incelendiğinde ortaya birbirinden önemli tablolar çıktı.

İZSU’nun  5 yıllık süreçte yapmak istediği amaçlar 4 başlık altında sunuldu. Ayrıca amaçların her birinin yıllara göre maliyet tahminleri de açıklandı.

BİRİNCİ AMAÇ: 3 MİLYAR 913 MİLYON 448 BİN 400 TL
 ‘Suyun sürdürülebilir yöntemi yoluyla herkesin sağlıklı suya erişimini sağlamak’ başlığı altında ‘Su kaynaklarını koruma’ hedefi için 6 milyon 263 bin 900 TL’lik, ‘Yeni içme suyu kaynakları bulmak ve tesis etmek’ bölümüne 511 milyon 877 bin 550 TL’lik, ‘Alternatif içme suyu teknolojilerini araştırmak ve geliştirmek’ için 72 milyon 100 bin TL’lik, ‘Ulusal içme suyu standartlarına uygun su vermek’ hedefine 822 milyon 578 bin 650 TL’lik, ‘Suyun erişilebilirliğini arttırmak ve kayıp, kaçakları önlemek’ kısmına 2 milyar 500 milyon 628 bin 300 TL’lik maliyet hesabı çıkarıldı.

İKİNCİ AMAÇ: 3 MİLYAR 570 MİLYON 932 BİN 600 TL
‘Atık suların doğaya zarar vermeden toplanmasını, arıtılmasını ve yeniden kullanılmasını sağlamak’ başlığında yer alan ‘Atık suların atık su arıtma tesislerine iletilmesini sağlamak amacıyla gerekli tesisleri geliştirmek’ hedefi için 994 milyon 457 bin 710 TL’lik, ‘Atık su iletim sisteminin etkinlik ve verimliliğini arttırmak’ bölümüne 798 milyon 210 bin 890 TL’lik, ‘Alıcı ortama deşarj edilen atık suların arıtımını sağlamak ve çevresel kalitesini yükseltmek’ kısmı için 1 milyar 712 milyon 514 bin TL’lik, ‘Arıtılmış suların yeniden kullanımını sağlamak’ için 65 milyon 750 bin TL’lik bir bütçe ayrıldı.

ÜÇÜNCÜ AMAÇ: 1 MİLYAR 606 MİLYON 89 BİN 867 TL
‘İzmir derelerinin ve körfezinin ekosistem temelli yönetimini sağlayarak su kalitesini yükseltmek’ başlığı kapsamındaki ‘Yağmursuyu ve kanalizasyon sisteminin ayrıştırılmasını sağlamak’ hedefi için 805 milyon 70 bin TL’lik, ‘Sel ve taşkınları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla gerekli uygulamaları gerçekleştirmek ve tesisleri yapmak’ amacıyla 348 milyon 231 bin 860 TL’lik, ‘Mevcut yağmursuyu hatlarını etkin ve verimli şekilde yönetmek’ kısmı için 348 milyon 794 bin 380 TL’lik, ‘Körfezdeki su kalitesinin yükselmesini desteklemek’ adına 103 milyon 993 bin 627 TL’lik maliyet hesaplaması öngörüldü.

DÖRDÜNCÜ AMAÇ: 4 MİLYAR 209 MİLYON 862 BİN 70 TL!
‘Kurumsal kapasitenin ve işleyişin, daha etkin ve verimli hale getirilmesini sağlamak’ başlığı altındaki ‘Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak’ hedefi için 50 milyon 600 bin TL’lik, ‘Varlık yönetimi, harita ve karar destek hizmetlerini yürütmek’ adına 215 milyon TL’lik, ‘Daha etkin bir kurumsal yapı için yönetim ve hizmet verimliliğinin arttırılmasını sağlamak’ kısmı için 2 milyar 318 milyon 931 bin 970 TL’lik, ‘İdarenin koruma ve güvenlik hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek’ bölümüne 536 milyon 544 bin 320 TL’lik, ‘Bilgi işlem hizmetlerini iyileştirmek, devamını sağlamak ve uygulamaları geliştirmek’ hedefi için 64 milyon 512 bin 700 TL’lik, ‘Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak’ adına 203 milyon 842 bin 600 TL’lik, ‘Kuruma ait tüm varlıkları etkin ve verimli bir şekilde yöneterek kurumsal hizmet kalitesini arttırmak’ kısmına 790 milyon 842 bin TL’lik, ‘İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını eksiksiz yürüterek kurumsal kültür ve farkındalık oluşturmak’ için 29 milyon 483 bin 480 TL’lik, ‘Kurumun iç ve dış paydaşlarıyla iletişimi güçlendirmek, tanıtım ve halkla ilişkilerin sürekliliğini sağlamak’ kısmı için 105  bin TL’lik bütçe ayrıldı.

TOPLAMDA 17 MİLYAR GÖZDEN ÇIKARILDI!
İZSU için hazırlanan amaç ve hedefler bölümlerinin yıllara göre tahmini maliyetleri hesaplanırken 2024 yılı itibariyle toplam maliyetin genel yönetim giderleriyle birlikte 17 milyar 81 milyon 389 bin 937 TL olması bekleniyor. Bunun yanında faaliyet ve projelerin içeriğine dair bilgiler verilirken tespitlerin de yapıldığı görüldü. Raporda risklere de yer verilirken ihtiyaçlara dair veriler sunuldu.