GÜNCEL EGE YEREL YÖNETİMLER EKONOMİ POLİTİKA SPOR RÖPORTAJLAR YAZAR CAFE FOTO GALERİ VİDEO GALERİ
Yerel Yönetimler
11 Eylül 2019 Çarşamba 09:03

ESHOT’un stratejik plan taslağı hazır: Yaklaşık 9 milyar TL ayrıldı!

ESHOT Genel Müdürlüğü Stratejik Planı’nın taslak çalışmasında önemli bilgiler yer aldı. Kurumun İzmirlilere hizmet vereceği 2020-2024 yıllarını kapsayan süreci için tahmini maliyet hesapları yapıldı. 5 amaç 20 hedefin belirlendiği raporda son yıl itibariyle toplam giderin 8 milyar 889 milyon 705 bin TL’ye denk geleceği aktarıldı.

Mehmet İŞLER /EGEDESONSÖZ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer, 31 Mart yerel seçimleriyle göreve gelmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer bir taraftan da 2020-2024 stratejik planlarını hazırlama noktasında süreci başlatmıştı. Arama konferanslarıyla İzmirlilerden gelecek talep ve şikayetleri değerlendirmeye alan Başkan Soyer öte yandan ilçe belediye başkanlarıyla da istişare toplantıları düzenledi.

Soyer kentin önümüzdeki yıllarını sağlıklı bir iletişim eşliğinde planlamanın gerekli olduğuna her fırsatta vurgu yapıyor. Gelinen aşamada Eylül ayı meclis oturumuna ESHOT, İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planları’nın taslak dosyaları getirildi. 3 kurumun yeni süreçte kente vereceği hizmetler için tespit ve çalışma kısmında olduğu belirtilirken tüm planların Ekim ayında son şeklini alması bekleniyor. Raporlar incelendiğinde ortaya birbirinden önemli tablolar çıktı.

ESHOT’un 5 yıllık süreçte yapmak istediği amaçlar 5 başlık altında sunuldu. Ayrıca amaçların her birinin yıllara göre maliyet tahminleri de açıklandı.

AMAÇ 1: 124 MİLYON 22 BİN TL
Buna göre; ‘İzmir’i ulaşım kalitesi yüksek, yaygın ve herkes için erişilebilir bir kente dönüştürmek’ başlığı altındaki ‘Ulaşım hizmetlerinin erişebilirliğini arttırmak’ bölümüne 1 milyon 406 bin TL’lik, ‘Ulaşımda dezavantajlı grupları gözetmek’ kısmı için 9 milyon TL’lik, ‘Ekonomik ücret toplama sisteminde modern teknolojileri kullanmak’ hedefine 107 milyon 334 bin TL’lik, ‘Çağdaş teknolojileri ve toplu taşıma sistemlerini kullanmak’ bölümü için ise 6 milyon 282 bin TL’lik bir bütçe ayrıldı.   

AMAÇ 2: 1 MİLYAR 47 MİLYON 317 BİN TL
‘Ulaşımda bütünleşme ve ulaşım taleplerinin yönetilmesi’ adını taşıyan ikinci amacın içinde yer alan ‘Kentin tüm yerleşim yerlerinin ihtiyacını karşılayarak talepleri yönetmek’ bölümünün maliyet tahmininin 1 milyar 47 milyon 316 bin TL olduğu belirtildi. İkinci amaç kısmında yer alan diğer hedef olarak belirlenen ‘Özel ulaşımdan toplu ulaşıma aktarma/yönlendirme olanaklarını arttırarak destekleme’ kısmı için de bin TL’lik bir bütçe ayrıldı.

AMAÇ 3: 55 MİLYON 582 BİN TL
‘Kurumsal kapasite ve işleyişi kaynak yönetimiyle daha etkin, ekonomik ve verimli hale getirmek’ başlığı altındaki, ‘Altyapı tesislerinin ve teçhizatlarının kurulumu, geliştirilmesi ve/veya modernizasyonunu sağlamak’ kısmına 33 milyon 937 bin TL’lik, ‘Süreçleri sürekli iyileştirerek kalite yönetim faaliyetlerini kurum genelinde yaygınlaştırmak’ bölümü için 329 bin TL’lik, ‘Kurumun finansal kapasite ve niteliklerini iyileştirecek faaliyetler geliştirmek’ hedefine 19 milyon 672 bin TL’lik, ‘Bakım ve onarım süreçlerini iyileştirmek’ adına 5 bin TL, ‘İnsan kaynağını etkin ve verimli kullanmak’ bölümüne ise 1 milyon 639 bin TL’lik bir bütçe ayrıldı.

AMAÇ 4: 2 MİLYAR 461 MİLYON 782 BİN TL
‘Çevreye duyarlı uygulamalar ve teknolojileri yaygınlaştırmak’ başlığı altında kalan ‘Çevre dostu araçları kullanmak’ kısmı için 789 milyon 61 bin TL’lik, ‘Kamu sağlığını ve güvenliğini korumak’ bölümüne 2 milyon 581 bin TL’lik, ‘Enerji ve doğal kaynak yönetim sistemini geliştirerek verimliliği arttırmak’ adına 1 milyar 668 milyon 238 bin TL’lik, ‘Ar-Ge çalışmalarını geliştirmek’ için 1 milyon 902 bin TL’lik maliyet tahmini yapıldı.

AMAÇ 5: 3 MİLYAR 408 MİLYON 273 BİN TL
‘Kurumsal etkinliği arttırmak ve kurum imajını güçlendirmek’ başlığı altındaki ‘Yolcu memnuniyetini arttırmak’ kısmı için 23 milyon 390 bin TL’lik, ‘Katılımcı süreçleri destekleyerek paydaşlarla iş birliklerini arttırmak’ bölümüne 115 bin TL’lik, ‘Kurumsal iletişimi güçlendirmek’ kısmına 16 milyon 220 bin TL’lik, ‘Toplumsal ulaşım algısını yükseltmek’ için 3 milyar 121 milyon TL, ‘Çalışan memnuniyetini attırmak’ adına da 247 milyon 548 bin TL’lik bir tahmini bütçe ayrıldı.

TOPLAM MALİYET YAKLAŞIK 9 MİLYAR!
ESHOT için hazırlanan amaç ve hedefler bölümlerinin yıllara göre tahmini maliyetleri hesaplanırken 2024 yılı itibariyle toplam giderin 8 milyar 889 milyon 705 bin TL’ye denk geldiği belirtildi. Bunun yanında faaliyet ve projelerin içeriğine dair bilgiler verilirken tespitlerin de yapıldığı görüldü. Raporda risklere de yer verilirken ihtiyaçlara dair veriler sunuldu.